SEMINARIUM: Najpopularniejsze formy działania cyberprzestępców SEMINARIO: Las formas más populares de actividad de los ciberdelincuentes
Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko *
Your answer
Firma *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Reprezentuję firmę członkowską *
Required
Adres (tylko do faktury)
Your answer
NIP (tylko do faktury)
Your answer
Poprzez podpisanie niniejszego formularza wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez organizatorów: Polsko – Hiszpańska Izbę Gospodarczą, Rödl & Partner oraz Francusko – Polską Izbę Gospodarczą w celu umożliwienia uczestniczenia w seminarium. *
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie, ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział KRS nr KRS 0000109904, nr NIP: 525 22 05 201. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres phig@phig.pl. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej zgody oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Izbę i procesorów, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wypełniania naszych obowiązków oraz wyłącznie przez okres niezbędny, aby osiągnąć cele, dla których dane osobowe są zbierane, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym czasie. Takie wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych mają Państwo prawo do: • żądania dostępu do Państwa danych osobowych,• żądania sprostowania Państwa danych osobowych, • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, • żądania przeniesienia danych, • prawo do usunięcia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. • wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Nasze strony internetowe posługują się plikami cookies (ciasteczka) oraz korzystają z Google Analytics – szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Prywatności. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service