Inschrijvingsformulier 'Ik zal je altijd horen'
Zingen is een laagdrempelige activiteit die een enorm verbindend karakter heeft. Via zingen ontwikkelen, ontplooien en ontdekken mensen zichzelf en komen ze in contact met anderen. Samen zingen met mensen met dementie zorgt voor hernieuwd contact en verbinding. Zingen bevordert de levenskwaliteit en brengt een aantal positieve aspecten met zich mee: zingen reduceert stress, geeft meer mentale weerstand, brengt mensen bij elkaar en haalt personen uit hun isolement. In dit nieuwe project ‘Ik zal je altijd horen’ onderzoeken we hoe thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers de waardevolle effecten van samen zingen kunnen ervaren.

Dementie treft in Vlaanderen meer dan 131 818 mensen. 1 op de 3 Vlamingen wordt geconfronteerd met dementie. Tegen 2035 verwachten we een gemiddelde stijging van 42,7% (Alzheimer Liga Vlaanderen en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen). 70% van de personen met dementie woont nog thuis en wordt verzorgd door een mantelzorger. Beiden riskeren in een sociaal en maatschappelijk isolement te raken. Deze verwachte stijging stelt ons voor enkele maatschappelijke uitdagingen. In ‘Ik zal je altijd horen’ willen we een antwoord bieden op deze uitdaging door de kracht van het samen zingen te gebruiken als middel om contact te leggen en verbinding te bewerkstellingen.

Aan de hand van lokale participatieprojecten met partners met een achtergrond in de cultuur-zorg- en onderwijssector trachten we een nieuw concept uit te denken waarbij samen zingen met mensen met dementie in de thuiszorg centraal staat. Hierbij speelt de samenwerking met verschillende lokale actoren met verschillende achtergronden: cultuur, zorg, onderwijs, thuiszorgorganisaties, lokaal bestuur, OCMW, dienstencentra, bibliotheken, … een belangrijke rol.

Om het project concreet te maken, starten we in 2019 met 4 pilootprojecten. De invulling van deze pilootprojecten is erg veelzijdig: een totaal nieuw koor vertrekkende vanuit mantelzorgers en personen met dementie in de thuissituatie, een nieuw koor aansluitend bij een bestaande koorwerking, een intergenerationeel koor waarbij mensen met dementie aansluiten bij een bestaand kinder- jongeren- of volwassenenkoor, een kleine groep zingende mensen die bij mensen thuis rondgaat om samen te zingen, … De mogelijkheden zijn eindeloos. Onze ambitie is om in 2020 dit project in heel Vlaanderen verspreid te zien.

Dementie is nog steeds een ziekte die niet te genezen valt, maar door in de zetten op maatschappelijk waardevolle projecten zoals ‘Ik zal je altijd horen’ tracht Koor&Stem dementie te belichten, maar vooral te verlichten.

Onze partners
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Koor&Stem vzw. - Terms of Service