Från produkt till tjänst

Vad innebär digitaliseringen för offentlig förvaltning och industri?

Digitala lösningar tar över allt mer och nya behov och ökade förväntningar påverkar hela samhället, såväl offentlig service som affärsmodeller och produkter. Samtidigt ökar kraven på hållbarhet och fossilfri produktion.

Varmt välkommen till ett seminarium arrangerat av Swedsoft och Syntell om vad som händer i realiteten i och med digitaliseringen, för näringsliv så väl som för det offentliga Sverige.

Seminariet tar sin utgångspunkt i systemmodellering, som är hetare än någonsin inom industrin. Modeller kan ge fullödiga beslutsunderlag av hög kvalitet som sparar både tid och pengar. Hur kan detta hjälpa företag och myndigheter i deras olika verksamheter? Under seminariet får ni några exempel från företag som lyckats.

Vi tar också avstamp i regeringens nya strategi För ett hållbart digitaliserat Sverige, som har målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För detta krävs dock mer än digital teknik och innovativa digitala produkter. Vi delar några erfarenheter från digitaliseringsarbetet inom offentlig förvaltning.

***Praktisk information***
När: Onsdag 30 augusti, 15:00-17:00 - Efteråt bjuder Syntell på After Work
Var: Syntell, Sandhamnsgatan 63B, Stockholm
Anmälan: senast den 28 augusti kl 09:00 - HÄR

Läs mer på http://swedsoft.se/event/fran-produkt-till-tjanst/

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Information

  1) Ev avanmälan ska ske senast 22 augusti till info@swedsoft.se. Vid utebliven närvaro faktureras en avgift om 200 kronor/person. 2) Fotografering kan förekomma och du godkänner att bilder där du förekommer kan användas i olika sammanhang rörande Swedsofts verksamhet. 3) Genom att anmäla dig godkänner du att vi lägger till dig på vår maillista. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från denna.
  This is a required question