53Δ - Φόρμα Εθελοντών
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.
Ο ανωτέρω Κανονισμός (στο εξής «ΓΚΠΔ») προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Προς το σκοπό της ανεύρεσης εθελοντών που είναι απαραίτητοι για τη διοργάνωση του φεστιβάλ «53α ΔΗΜΗΤΡΙΑ», χωρίς τους οποίους δεν μπορεί αυτό να πραγματοποιηθεί, μπορείτε να συμπληρώσετε με τη δική σας αποκλειστικά θέληση και ευθύνη τη παρούσα φόρμα εθελοντή. Πριν τη συμπλήρωση της φόρμας αυτής παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους του παρόντος εντύπου.
Με τη συμπλήρωση της φόρμας αυτής δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους όρους του παρόντος εντύπου και μας δίδετε ρητά τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να τηρούμε αρχείο προσωπικών δεδομένων με τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που μας έχετε δώσει και περιλαμβάνονται στη φόρμα που συμπληρώνετε, για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου παραπάνω σκοπού.
Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας επεξεργαζόμαστε για νόμιμο σκοπό. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται ή επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο παραπάνω σκοπό. Παρέχεται περιορισμένη πρόσβαση μόνον σε εκείνους τους υπαλλήλους / συνεργάτες μας που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Κατά την εκτίμηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
Τα ως άνω δεδομένα διαγράφονται αμέσως εάν δεν επιλεγείτε για τη συμμετοχή σας ως εθελοντή στο φεστιβάλ «53α ΔΗΜΗΤΡΙΑ», ενώ σε περίπτωση επιλογής σας τα τηρούμε μόνον κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του παραπάνω φεστιβάλ και μετά την ολοκλήρωσή του διαγράφονται.
Τα δικαιώματα των πολιτών σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι: το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα στη «λήθη», το δικαίωμα στη μεταφορά, το δικαίωμα στην ενημέρωση, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα απαγόρευσης της επεξεργασίας, το δικαίωμα διατύπωσης αντίρρησης, το δικαίωμα ειδοποίησης.
Για οποιαδήποτε ενημέρωση, ειδοποίηση ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2313318229 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: a.filaktos@thessaloniki.gr
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ανταπόκρισή σας
Διάβασα την ενημέρωση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (εε) 2016/679 *
Required
Προσωπικά στοιχεία
Όνομα
Your answer
Επώνυμο
Your answer
Ηλικία
Your answer
Πόλη
Your answer
Ε-mail
Your answer
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms