Inscripció cursets temporada 2019-20
Club Esquí Bellver - Secció Esquí de Fons.
Cal omplir un formulari per nen/a
Nom i cognoms del nen/a *
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Nº assegurança esportiva (si en té)
Nº targeta sanitària *
Pateix alguna malaltia? *
Quina?
Pren algun tipus de medicació? *
Quina?
Té alguna al·lèrgia? *
Quina?
Nom i cognoms del pare o tutor
Nom i cognoms de la mare o tutora
Correu electrònic de contacte *
Telèfon de contacte 1 *
Telèfon de contacte 2
Informació cursets
CURSET COMPLET DE TEMPORADA – TECNIFICACIÓ – PREU: 550 €
Nens i nenes nascudes a partir de 2010 amb nivell alt i compromesos a seguir el calendari de curses. Dissabtes i diumenges de 10 a 13h durant la temporada. Inclou el curset de Nadal i Reis. Oferta exclusiva per socis del club.

CURSET DE TEMPORADA MITJANS 2 – 2 DIES PER SETMANA – PREU: 450€
Nens i nenes nascudes entre el 2013 i 2010. Dissabtes i diumenges de 10 a 13h durant la temporada. Inclou el curset de Nadal i Reis. Oferta exclusiva per socis del club.

CURSET DE TEMPORADA PER PETITS – 1 DIA PER SETMANA (DISSABTES) – PREU: 240€
Nens i nenes de fins a nascuts entre el 2017 i el 2014. Dissabtes de 10 a 13h durant la temporada. Inclou el curset de Nadal i Reis. Oferta exclusiva per socis del club.

CURSET DE NADAL – PREU: 120€ SOCIS I 150€ NO SOCIS
Nens i nenes nascudes entre els anys 2017 i 2005 anys. Caldrà un mínim de 8 nens o nenes. Del 27 al 30 de desembre de 2019, de 10 a 13h. Caldrà un mínim de 8 nens

CURSET DE REIS – 90€ SOCIS I 120 € NO SOCIS
Nens i nenes nascudes entre els anys 2017 i 2005 anys. Caldrà un mínim de 8 nens o nenes. Del 2 al 4 de gener de 2020, de 10 a 13h. Caldrà un mínim de 8 nens.
Inscripció cursets de de temporada
Inscripció cursets de Nadal i Reis -per aquells que no estiguin inscrits als de temporada-
Socis - És obligatori com a mínim un adult, a part del nen/a
Forma de pagament
Cursets de temporada, el 60% abans del 8/12/2019 i el 40% restant abans del 31/01/2020
Curset de Nadal i Reis, íntegrament abans de començar el curset
Quota de soci, íntegrament abans del 8/12/2019
Autoritzacions
A. TRACTAMENT DE LA IMATGE
El Club Esquí Bellver (secció Fons) fa servir mitjans gràfics de comunicació, pàgina web, butlletí, fotografies, tríptics, informatius… Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Junta del Club Esportiu Nòrdic Bellver demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies, vídeos i/o dades personals, on aparegui o es faci referència als seus fills/es i hi siguin clarament identificables.

B. TRASLLATS I DESPLAÇAMENTS
El Club Esquí Bellver (secció Fons) participa en competicions i activitats esportives, que poden ser de caràcter oficial o amistós. Normalment, els desplaçaments per assistir a aquestes activitats es realitzen en cotxes particulars, si bé es pot donar el cas que algun desplaçament pugui realitzar-se en transport públic, en autocar o el mitjà de transport més adient. En qualsevol cas, el Club sempre informarà degudament dels desplaçaments a realitzar, dels horaris de sortida i dels mitjans de transport que seran utilitzats per a l’assistència a les activitats programades. El Club Esportiu Nòrdic Bellver us demana la vostra autorització perquè el/la vostre/a fill/a pugui realitzar els desplaçaments que requereixi la programació d’activitats de l’entitat, amb els mitjans de transport previstos.

C. ASSISTÈNCIA MÈDICA
El Club Esquí Bellver (secció Fons) us demana la vostra autorització perquè el/la vostre/a fill/a pugui rebre, en cas d’accident o malaltia, l’assistència mèdica que sigui necessària, inclòs el trasllat, l’hospitalització i la intervenció quirúrgica, si fos aconsellable o recomanada per alguna autoritat mèdica, exonerant el Club, les persones que actuen en el seu nom i els acompanyants de tota responsabilitat en què suposadament es pogués incórrer com a conseqüència de les actuacions que portin a terme, en l’ús d’aquesta autorització.
Accepto les condicions *
Nom del pare, mare o tutor legal *
DNI del pare, mare o tutor legal *
Comentaris i observacions
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy