Curs de perfecționare 75 ore (10 credite) 2018 - 2019
Numele *
ex. Patrașcu
Your answer
Prenumele *
ex. Ion
Your answer
Patronimicul
ex. Vasile
Your answer
Buletin de identitate seria și numărul *
ex. A00011123
Your answer
Numar de identitate *
ex. 200225641253
Your answer
Sexul *
Data, luna și anul nașterii *
ex. 05.07.1975
MM
/
DD
/
YYYY
Adresa Domiciliu *
ex. mun. Chisinau, str. Decebal 89 ap.5
Your answer
Orașul / Raionul *
Telefon mobil *
Your answer
Telefon domiciliu
Your answer
Telefon serviciu
Your answer
Your answer
Studiile (instituţia de invaţămînt absolvită, oraşul, anul) *
ex. USM, Chisinau, 2001
Your answer
Locul de munca, (functia) *
ex. Chișinău, LT M. Eminescu, profesor de matematică
Your answer
De unde ați aflat despre noi?
Specialitatea *
Perioada de desfășurare a cursurilor *
Condiţiile contractului *
I. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂM NT SE OBLIGĂ:Să asigure în modul stabilit înmatricularea auditorilor la cursurile de perfecţionare/recalificare în următoarele condiţii: 1.2. Să asigure condiţiile necesare pentru instruire.1.3. Să acorde fiecărui auditor documentul respectiv de absolvire a cursurilor, în cazul în care acesta a îndeplinit cu succes planul de studii.II. AUDITORUL / ENTITATEA SE OBLIGĂ:2.1. Până la începutul studiilor să prezinte toate actele necesare înscrierii. 2.2. Până la începutul studiilor Auditorul / Entitatea să achite în numerar sau să deconteze pe contul Instituţiei de învăţământ suma indicată la p.1.1.2.2. Să însuşească materialul didactic conform planului si programelor de instruire. Să susţină probele de evaluare în termenele stabilite.2.4. Să respecte Regulamentul de ordine internă stabilit în Instituţia de învăţământ. La încălcarea de către auditor a obligaţiunilor prevăzute de către acest Regulament, Instituţia de învăţământ are dreptul de a-l exmatricula fără a restitui suma achitată. 2.5. Entitatea să creeze condiţii Auditorului pentru îndeplinirea cu succes a programelor de studii şi susţinerea probelor de evaluare.III. DISPOZIŢII FINALE: 3.1. În cazul nesusținerii probelor de evaluare în termenele stabilite din motive întemeiate, auditorului i se acordă posibilitatea de susţinere repetata.3.2. În cazul nesusţinerii probelor de evaluare în termenele stabilite fără motive întemeiate, auditorul este exmatriculat din instituţia de învăţământ fără restituirea sumei încasate.3.3. Certificatul de perfecţionare se eliberează auditorului numai în cazul îndeplinirii cu succes a programelor de studii şi susţinerii probelor de evaluare. 3.4. În cazul desfăşurării cursurilor în afara Instituţiei de învăţământ, Entitatea se obligă să achite formatorilor cheltuielile pentru transport, diurnă şi cazare. 3.5. Contractul intră în vigoare din momentul semnării de către ambele părţi şi este valabil până la sfârşitul cursurilor.3.6. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Institut.