Anmäl er till "Lätt att sprida"-priset
Tävlingsbidrag tas emot fram till 18 september 2019 kl 24.00.
Email address *
Rubrik (max 100 tecken) *
Rubriken ska tydligt tala om vad tävlingsbidraget handlar om, t.ex. ”Färre fallskador i hemtjänsten med nytt arbetssätt”. Max 100 tecken.
Your answer
Organisation/huvudman *
Var har arbetet/projektet ägt rum, i vilken typ av organisation och/eller del i organisationen, t.ex. Socialtjänsten i xx-kommun.
Your answer
Tidsperiod/aktualitet *
Vilken tidsperiod har arbetet/projektet som beskrivs ägt rum, t.ex. "inleddes 2017, pågår fortfarande. "
Your answer
Inom vilket/vilka verksamhetsområden har ni infört er lösning? *
Required
Beskrivning av problem, lösning, nytta och spridningspotential
Förbättringsområde (max 1000 tecken) *
Bakgrund – vilket problem ville ni lösa? För vem var det ett problem och varför? T.ex. "Vi hade höga siffror när det gäller fallskador i hemmet bland brukare i hemtjänsten."
Your answer
Lösningen (max 1000 tecken) *
Beskriv er lösning - vad har ni tagit fram, hur används den, vilka är utförare och användare.
Your answer
Nytta (max 1000 tecken) *
Vilket värde/nytta har lösningen skapat för de ni finns till för - patienter, brukare, invånare? Hur påverkas verksamheten och personalen? Lyft gärna mätbara effekter om det finns att tillgå.
Your answer
Potential att sprida (max 500 tecken) *
Vilka positiva effekter skulle kunna nås om er lösning spreds till andra verksamheter? Skulle även andra typer av verksamheter kunna ha nytta av er lösning? Vad behövs för att kunna kopiera/återanvända er lösning?
Your answer
Utvecklingsarbetet (max 500 tecken) *
Hur tog ni fram er lösning? Beskriv kort er utvecklingsprocess, metoder, tester mm.
Your answer
Kort beskrivning av lösningen och dess nytta (max 250 tecken)
Kort sammanfattning av ert bidrag där det viktigaste framgår. T.ex. "Med ny utbildning för äldre har antalet fallskador bland brukare i hemtjänsten minskat. "

Denna text blir ert bidrags ingress när det publiceras på innovationsveckan.nu och i andra kanaler. Tänk på att försöka fånga kärnan i er lösning, problemet den löser och den nytta den skapar.

*
Your answer
Länkar och media
Om ni vill kan ni länka till filmer eller annan dokumentation om er projekt. Länkar och annan media kommer att läggas som extramaterial i anslutning till ert bidrag, men tänk på att de som röstar ska kunna förstå ert bidrag genom texten som ni anger i detta formulär.
Länk 1
Your answer
Länk 2
Your answer
Länk 3
Your answer
Mejla en bild till innovationsveckan@skl.se
Så snart som möjligt, men senast den 18 september, behöver ni skicka in en bild som ni vill ska publiceras i anslutning till ert tävlingsbidrag, som illustrerar er lösning.
Bilden får vara max 2 MB och måste vara i formatet jpeg, png eller gif. Den ska vara liggande och minst 1200X800 px. Döp bilden så vi kan koppla den till ert bidrag, samt ange fotograf/upphovsägare och ev bildtext.
Kontaktpersoner
Huvudansvarig för anmälan *
Ange namn, organisation, e-postadress, telefonnummer.
Your answer
Övriga kontaktpersoner *
Här kan du ange om ni är flera som ska stå som kontaktpersoner för anmälan. Ange namn, organisation, e-postadress, telefonnummer.
Your answer
Jag har tagit del av villkoren för tävlingen och godkänner att ovan angiven information får användas och lagras av SKL och Vinnova. *
Tävlingsbidraget publiceras i sin helhet i samband med Innovationsveckan v.40, och kommer därefter att användas av SKL och Vinnova 1) för framtida marknadsföring av tävlingen samt 2) för att sprida goda exempel på innovation i offentlig sektor i olika sammanhang.
Behandling av personuppgifter
De tävlandes namn, adressuppgifter med mera behandlas med hjälp av digital informationsteknik och lagras hos SKL och Vinnova 1) för framtida marknadsföring av tävlingen samt 2) för att sprida kunskap om bidragen till andra offentliga verksamheter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här: https://skl.se/tjanster/omskl/dataskyddinomskl.16126.html
Är det något annat som du vill meddela oss?
Your answer
Bekräftelse
När du klickat på "Skicka anmälan" får du inom någon minut en kopia av din anmälan till den mejladress du angivit högst upp i formuläret. När din anmälan är manuellt genomgången och registrerad, får du en bekräftelse från oss. Kontakta oss om du efter fem arbetsdagar inte fått en sådan.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.