แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
การศึกษา
Clear selection
ท่านได้รับทราบถึงการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจากที่ใด
Clear selection
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย
คำชี้แจง : เลือกข้อความที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
( 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = มาก 4 = มากที่สุด)
1. สิ่งอำนวยความสะดวกในการมาติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย
1.1 ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
1.2 ป้ายบอกสถานที่ศูนย์ดำรงธรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
1.3 การจัดสถานที่ภายในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
1.4 สิ่งอำนวยความสะดวก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยควาเอาใจใส่ผู้มาติดต่อ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
2.3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการร้องเรียนร้องทุกข์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy