Dotazník ke kvalitě psychiatrické péče
Vážení,

dovoluji si oslovit tímto všechny zainteresované v péči o duševní zdraví - odborníky ze služeb zdravotních i sociálních, uživatele, neformální pečovatele a další, aby se pokusili nám pomocí následujícího dotazníku sdělit své názory na kvalitu péče osoby s duševním onemocněním.

V rámci aktivity "KA2 Kvalita péče" projektu Deinstitucionalizace psychiatrické péče vedeným Ministerstvem zdravotnictví budou pořádány postupně ve všech krajích " Kulaté stoly", jejichž cílem bude bude vést multidisciplinární dialog mezi odbornou a laickou veřejností zaměřený zejména na oblast kvality péče a dále zjišťování barier mezi zdravotním a sociálním systémem a správními celky (obce, kraj, orgány státní správy a dalšími aktéry) v rámci zjišťování potřeb kvality péče o duševně nemocné s cílem zlepšit kvalitu života. Výstupy z těchto řízených diskusí budou využity jako podklad v oblasti nastavování sytému kvality služeb pro osoby s duševním onemocněním.

Informace o projektu Deinstitucionalizace psychiatrické péče najdete na tomto odkazu http://www.reformapsychiatrie.cz/wp-content/uploads/2017/09/Deinstitucionalizace.pdf
O probíhající reformě psychiatrické péče zde: http://www.reformapsychiatrie.cz/

Na "Kulaté stoly" bude navazovat standardizované dotazníkové šetření mezi uživateli péče a tvorba dotazníků bude vycházet právě z výstupů výše zmíněných diskusi u "Kulatých stolů". Vhledem k tomu, že na diskusích nebude prostor a čas, aby zaznělo celé spektrum názorů, organizátoři budou rádi, když i touto cestou sdělíte svá stanoviska a zkušenosti k problematice péče o duševně nemocné. Následující dotazník obsahuje přesné znění okruhů a otázek nad kterými budou účastníci "Kulatých stolů" diskutovat. Dotazník je anonymní a jedinou administrátorkou on-line dotazníku jsem já. Výsledky postupně předávám gestorce kvality péče, která výše uvedené Kulaté stoly vede.

V případě, že byste se chtěli více osobně angažovat v reformě psychiatrické péče ve vašem regionu, zde najdete aktuální kontakty na regionální konzultanty http://www.reformapsychiatrie.cz/2018/06/26/regionalni-konzultanti-kontakty/

Děkuji za Váš čas, který vyplňování dotazníku věnujete.

Za laickou zainteresovanou veřejnost

Ing. Jitka Vitovská
jitka.vitovska@seznam.cz
https://www.facebook.com/jitka.vitovska


Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms