טופס יצירת קשר רגישים לקרינה

צרו קשר על מנת לקבל מידע, ידע, כלים להתמודדות ועל מנת להצטרף לרשימת התפוצה של רגישים לקרינה בישראל (עדכון אחת לחודש ובמקרים מיוחדים).
במייל חוזר תקבלו מספר טלפון בו אשמח לעזור ולהסביר.
כל עוד נתחבא, לא ידעו שאנחנו קיימים. צאו מארון החשמל והצטרפו למאבק להכרה ברגישות לקרינה בישראל!
    זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
    זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה