טופס יצירת קשר רגישים לקרינה
צרו קשר על מנת לקבל מידע, ידע, כלים להתמודדות ועל מנת להצטרף לרשימת התפוצה של רגישים לקרינה בישראל (עדכון אחת לחודש ובמקרים מיוחדים).
במייל חוזר תקבלו מספר טלפון בו אשמח לעזור ולהסביר.
כל עוד נתחבא, לא ידעו שאנחנו קיימים. צאו מארון החשמל והצטרפו למאבק להכרה ברגישות לקרינה בישראל!
דואר אלקטרוני *
התקשורת המועדפת עלינו היא דואר אלקטרוני, בבקשה להכניס אימייל נכון.
התשובה שלך
מספר טלפון
התשובה שלך
שליחה
לעולם אל תשלח סיסמאות באמצעות Google Forms.
תוכן זה לא נוצר ולא נתמך על ידי Google.