Kino Kawiarnia i spacer... Mostowa
Zapraszamy na wydarzenie "Przechadzka po Mostowej" z cyklu "Kino, kawiarnia i spacer..."
W ramach spaceru poznamy historię i tajemnice wielu interesujących miejsc: zabytkowych kamienic, dawnego domu starców, Muzeów znajdujących się przy Mostowej, przemysłowego kompleksu Pecowin oraz Instytutu Zachodniego i jego podziemnych archiwów.
Imię i nazwisko *
Liczba zgłaszanych uczestników *
Telefon *
KLAUZULA INFORMACYJNA *Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji „KREAKTYWATOR” , ul. Krakowska 13/5, 61-889 Poznań. W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: fundacja.kreaktywator@wp.pl. Dane będą przetwarzane w celu zorganizowania wydarzenia opisanego w nagłówku formularza rejestracyjnego, sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeśli podjęcia tych działań żąda osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz związku z uzasadnionym interesem administratora danych, którym jest zorganizowanie i przeprowadzenia wydarzenia opisanego w nagłówku formularza rejestracyjnego. W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, organizację. Dane przetwarzane będą przez okres organizowania projektu świadczenia usług Fundacji Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji „KREAKTYWATOR”, a także w celach rozliczeniowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. *
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU *Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji „KREAKTYWATOR”, ul. Krakowska 13/5, 61-889 Poznań mojego wizerunku na zdjęcia/zdjęciach, nagraniach wideo i audio wykonanych w trakcie wydarzenia opisanego w nagłówku formularza rejestracyjnego, który Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji „KREAKTYWATOR” może rozpowszechniać w celach informacyjno-marketingowych poprzez jego udostępnienie bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych w związku z prowadzoną przez Fundację Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji „KREAKTYWATOR” działalnością statutową. Zgoda obejmuje także zgodę na dokonanie przez Fundację Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji „KREAKTYWATOR”, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji mojego zdjęcia/zdjęć/nagrań, niezbędnych do ich rozpowszechniania, a polegających na ich obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu ich w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać mojego wizerunku. *
adres e-mail *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy