แบบฟอร์มประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์เลย
ชื่อ - ฉายา/นามสกุล *
สาชาวิชาที่ต้องการศึกษา *
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา *
เบอร์โทร์ที่สามารถติดต่อได้ *
เงื่อนไขการสมัคร
1. สมัครเรียนออนไลน์เป็นเพียงขั้นตอนการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตใหม่ที่จะประสงค์เข้าศึกษาต่อ
2. เอกสารประกอบการสมัคร สามารถนำส่งที่มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
3. ขั้นตอนการสมัครเรียนจะสำเร็จครบถ้วนท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse