Formularz zgłoszeniowy Konkursu ,,Mini Granty Edycja 2022".
Regionalne Centrum Wolontariatu wraz z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu jako regionalni operatorzy Programu Korpus Solidarności zapraszają Wolontariuszy do aplikowania o mini granty

Aplikować mogą: :
Zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu odpowiedzialnego za mini grant,  który musi być osobą pełnoletnią, mieszkać na terenie województwa świętokrzyskiego i mieć aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu wraz z potwierdzoną przynajmniej jedną godziną pracy wolontariackiej, a pozostali wolontariusze wchodzący w skład grupy muszą mieć ukończone 13 lat i mieszkać na terenie województwa świętokrzyskiego.

W przypadku grupy wolontariuszy lider Projektu może złożyć jeden wniosek konkursowy, ale może wziąć również udział jako wolontariusz (członek grupy) w złożeniu innego wniosku konkursowego, Wolontariusz może być członkiem w kilku grupach wnioskujących w konkursie, lecz tylko w jednej może pełnić funkcję lidera.
*w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego.
Prosimy o szczegółowy opis dotychczasowych działań wolontariackich z uwzględnieniem potwierdzenia o odbytym wolontariacie.

Twoja aplikacja musi mieć poparcie co najmniej jednej organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej. Poparcie należy przesłać na adres kontakt@centrumwolontariatu lub wolontariat.kielce@caritas.pl albo dostarczyć do siedziby Regionalnego Centrum  Wolontariatu z siedzibą w Kielcach (25-370) przy ul. Żeromskiego 36 lub Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach (25-010), Plac Najświętszej Maryi Panny 1.

Uczestnik Konkursu musi spełniać wszystkie kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu na Mini Granty Edycja 2022
Życzymy powodzenia.

Regionalne Centrum Wolontariatu,
Diecezjalne Centrum Wolontariatu.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Regionalne Centrum Wolontariatu. Report Abuse