نظرسنجی تاریخ های پیشنهادی جهت تغییرتاریخ امتحان های میان ترم (گروه فناوری اطلاعات پزشکی امیرکبیر MITAUT)

www.mitaut.ir گروه فناوری اطلاعات پزشکی امیرکبیر
راهنما : (ج=جمعه) توجه : (6و7دی آخرین کلاس حضوری واز11 دی شروع امتحانات پایان ترم)
(ابتدا مشخصات نام ونام خانوادگی,ایمیل,شماره همراه,خوددراین صفحه راپرو در جدول بعدی تاریخهای روزهای پیشنهادی خود درآذرودی جهت امتحان را تیک بزنید)
درضمن تاریخ های اصلی امتحان میان ترم اصول فناوری واصول سیستم های بهداشتی درمانی و ریاضیات جبرانی همزمان درتاریخ کلاس حضوری اعلامی که تشکیل میشه میباشد
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question