Plagijat - anketa
Plagijat - anketa
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Molimo označite kojeg ste spola. *
2. Vaša dob (Molimo upišite koliko imate godina). *
3. Označite koja ste razina studija: *
4. Vaš trenutačni prosjek ocjena (Molimo upišite zaokružen na jednu decimalu): *
5. Molimo označite odgovor koji smatrate točnim:
U sklopu nekih kolegija tijekom studiranja govorilo se o problematici plagijata. *
U sklopu nekih kolegija tijekom studiranja govorilo se o pravilima citiranja i navođenja literature. *
Mislite li da dobro poznajete obilježja plagiranja? *
6. Molimo ocijenite točnost sljedećih tvrdnji. *
Netočno.
Točno.
Prihvatljivo je koristiti se tablicama, grafovima ili slikama bez citiranja.
Nije potrebno citirati ono što smo čuli na predavanjima ili prezentacijama zato što to nije nigdje zapisano.
Prihvatljivo je dijelove teksta parafrazirati, a dio koji je doslovno preuzet staviti u navodnike ili kurziv, uz citiranje izvora.
Za podatak pronađen u literaturi koji se smatra općim znanjem, nije potrebno navesti izvor.
Prihvatljivo je kopirati i zalijepiti tekst iz svoga seminarskog rada u diplomski, no samo pod uvjetom da se navedu isti izvori.
S internetskih stranica možemo kopirati i lijepiti bez citiranja stranice, jer se sve na internetu smatra općim znanjem.
Ako se poslužimo nečijom idejom u svom radu, nije potrebno navesti njezin izvor ili autora.
Nije potrebno citirati poznate poslovice jer se one smatraju općim znanjem.
Kad sažmemo dijelove teksta iz nekog rada dostatno je izvor navesti u popisu literature.
Kada nije naveden autor na mrežnoj stranici, nije potrebno navesti izvor.
Sav slikovni materijal može se preuzeti s mrežnih stranica bez navođenja izvora.
Ako navedemo izvor, možemo kopirati i zalijepiti dijelove teksta.
7. Molimo ocijenite je li poziv na izvor informacije pravilno naveden u sljedećim primjerima.
*U primjerima je korišten Harvardski stil citiranja u kojem se za poglavlje u knjizi na kraju navoda u tekstu u zagrade stavlja prezime autora i godina izdavanja publikacije (Autor, godina). Primjer. U Justinijanovim zakonima navodi se potreba da liječnici daju svoja stručna mišljenja (Škavić i Zečević, 2010).
U knjizi piše: Prilikom osnivanja dioničkog društva potrebno je napraviti analizu dionika i ispitati tržište. Tek potom moguće je krenuti u ostvarivanje poduzetničkih planova i osnivanje samoga društva. *
Ante je napisao: Prije osnivanja dioničkog društva potrebno je napraviti analizu tržišta i dionika.
Popularni bloger je napisao: “Svi su ljudi ponekad zabrinuti, a najviše oni s viškom slobodnog vremena. Zaključio sam to prema rezultatima upitnika kojeg sam proveo prije nekoliko tjedana.” *
Matko je u svom seminarskom radu napisao: Popularni bloger iz svojeg istraživanja zaključuje da su “svi ljudi ponekad zabrinuti, a najviše oni s viškom slobodnog vremena“.
U knjizi piše: Bubonska kuga je u Europi bila prisutna tijekom čitavog razdoblja od 1348. do 1666. godine. *
Maja je napisala: U Europi je bubonska kuga vladala od 1348. do 1666. (Cartwright i Biddiss, 2006)
Petar je u seminarskom radu napisao: U posljednje vrijeme mladi se sve više žale na nezaposlenost, a koja je u posljednjem kvartalu 2015. godine porasla za 2,38%. *
Profesor je na predavanju rekao da je prema njegovim iskustvu broj anemičnih ljudi na području Hrvatske u porastu. *
Luka je u svom diplomskom radu napisao: Bilježi se porast broja ljudi koji boluju od anemije u Hrvatskoj.
Ivana je u seminarskom radu iz kolegija Sociologija napisala: Iz istraživanja koje smo proveli može se zaključiti da većina studenata uči u večernjim satima, dok tek njih 10,2% uči u jutarnjim satima. *
Ivana je u seminarskom radu iz kolegija Znanstveni rad napisala: Oko 10% studenata uči u jutarnjim satima, dok preostali uglavnom uče uvečer.
U seminarskom radu Matej je napisao: Točka vrenja vode je 100°C. *
U knjizi piše: U pisanim izvorima Liburni se prvi put spominju u 8. st (734. godina) pr. naše ere u sukobu s Grcima koji su im oduzeli otok Krf, jer su u početku željeznoga doba Liburni zaposjeli pojedine dijelove jadranskih obala i bili vodeća snaga na Jadranu. *
Marica je napisala: U pisanim izvorima Liburni se prvi put spominju u 8. st (734. godina) pr. naše ere u sukobu s Grcima koji su im oduzeli otok Krf, jer su u početku željeznoga doba Liburni zaposjeli pojedine dijelove jadranskih obala i bili vodeća snaga na Jadranu (Batović, 2005).
Molimo označite koliko se slažete s navedenim tvrdnjama. *
Uopće se ne slažem, Djelomično se ne slažem, Niti se slažem niti ne slažem, Djelomično se slažem, U potpunosti se slažem
Uopće se ne slažem
Djelomično se ne slažem
Niti se slažem niti ne slažem
Djelomično se slažem
U potpunosti se slažem
Osjećao bih se krivo kada bih u radu koristio druge izvore, a da ih nisam citirao.
Bilo bi me strah koristiti se različitim izvorima informacija (internet, znanstveni članci) za pisanje diplomskog rada bez da navodim izvor informacije.
Bio bih ljut kada bi netko koristio moje spoznaje u radu bez da navede moje ime.
Bio bih iznenađen kada bi netko na mom sveučilištu bio optužen zbog plagiranja.
Kad bih dobio pohvalu za misao u radu koja nije moja, svejedno bih se osjećao ponosno.
Ne volim osobe koje koriste tuđe misli i predstavljaju ih kao svoje.
Prihvatljivo mi je u radu predstavljati tuđe ideje kao svoje.
Zbog velike količine dostupnih informacija danas, sve se može smatrati plagijatom.
Uzeti tuđu misao i parafrazirati je, a da se navodi izvor, odraz je dobrog pisanja.
Svi danas plagiraju nekoga prilikom pisanja znanstvenog članka.
Plagiranje u radovima je dio društva u kojem živimo.
Nije moguće iskorijeniti plagiranje u znanosti u našem društvu.
Osoba može biti uhvaćena u svom djelu i imati posljedice.
Profesori na sveučilištu su jako dobro informirani o problemima plagiranja.
Na mom sveučilištu ne postoji osoba koja je stručnjak za probleme plagiranja.
Treba postojati razvijen sustav provjere plagiranja.
Plagiranje je nepošteno.
Prepisivanje nekih dijelova diplomskog bez navođenja izvora je manji zločin nego prepisivanje na testu.
Pokušavam se više informirati o temi plagiranja u znanosti.
Prilikom pisanja radova uvijek navodim izvor ako zamisao pripada nekom drugom.
Ne obraćam previše pozornosti na koncept plagiranja u znanstvenom radu.
Prepisao bih dijelove tuđeg diplomskog rada, ako su teme dovoljno slične.
Obično u seminaru koristim Internet kao izvor bez da to eksplicitno navodim.
Za svaku informaciju koju koristim u pisanju rada ću tražiti primarni izvor.
Da imam nedoumice o navođenju misli i autora u radu, obratio bih se nadređenoj osobi na sveučilištu.
Mislim da će naše društvo u budućnosti i dalje poticati plagiranje.
U slučaju da saznam da je netko od mojih kolega koristio tuđe misli u radu bez navođenja izvora, prijavio bih ga.
Mislim da se plagiranje znanstvenih radova mene osobno jako malo tiče.
Pitanje akademskog integriteta stvar je institucije odnosno nacionalne politike, a ne pojedinca.
Plagiranje grožava vrijednost djela drugih članova zajednice.
Doslovnim kopiranjem drugih djela manje ćemo naučiti.
Plagiranje je krađa tuđih ideja.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy