ใบสมัครกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.0
1.นักเรียนสามารถเลือกได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น
2.นักเรียนต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวด้วยความเป็นจริงและถูกต้อง
3.นักเรียนต้องสมัครชุมนุมในห้วงเวลาที่กำหนด หากไม่เลือกตามกำหนด ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะดำเนินการเลือกให้โดยสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งล่วงหน้า
4.หากนักเรียนไม่เลือกชุมนุม ถือว่า ไม่ผ่านกิจกรรมชุมนุม ( มผ. = ไม่ผ่านกิจกรรม )
รหัสประจำตัวนักเรียน
ใส่เลขอารบิค 5 หลัก *ถ้ายังไม่ทราบรหัสประจำตัวนักเรียน ยังไม่ต้องลงครับ
Your answer
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ชั้น ม. *
เลือกชุมนุม *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service