แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าชมวีดิทัศน์ Online workshop เรื่อง “การอนุรักษ์ซ่อมแซมเอกสารโบราณ” ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564
คำชี้แจง กรุณาคลิกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ความพึงพอใจการเข้าชมวีดิทัศน์ Online workshop *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ุ1. ท่านมีความเข้าใจขั้นตอนการผลิตกระดาษข่อย
2. ท่านมีความเข้าใจการวิเคราะห์ตัวอย่างกระดาษโบราณด้วยเทคนิค SEM
3. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
4. ท่านมีความเข้าใจและสามารถลงมือซ่อมเอกสารโบราณได้ด้วยตนเอง
5. ท่านสามารถนำวิธีการซ่อมกระดาษมาประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้
6. ท่านมีความเข้าใจวัสดุนวัตกรรมที่ใช้ในงานอนุรักษ์
7. ท่านคิดว่าการใช้วัสดุนวัตกรรมมีความเหมาะสมแก่งานอนุรักษ์กระดาษ
8. ท่านคิดว่าวีดิทัศน์ Online workshop มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานของท่าน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy