Varianta de test 13, setul 3 de antrenament - informatică
Dragi elevi, vă oferim o variantă de test online după modelul subiectului 13 din setul 3 de antrenament. După completare, veți primi nota pe adresa de e-mail pe care ați precizat-o în prima parte a chestionarului. Din acest motiv, chestionarul colectează adresele de e-mail. Vă asigurăm că acestea nu vor fi utilizate în alte scopuri decât acela ca voi să puteți primi rezultatul evaluării și pe e-mail! Nu uitați să adăugați cele 10 puncte din oficiu rezultatului vostru! :) Succes, spor la pregătire! Totul trece și va fi bine!
Email address *
Subiectul I. Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte.
1. Indicați o expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul natural memorat în variabila întreagă n este divizibil cu 4 şi cu 5.
4 points
Clear selection
2. Subprogramul f este definit alăturat. Indicați valoarea f(200200).
4 points
Captionless Image
Clear selection
3. Utilizând metoda backtracking, se generează toate numerele impare de cel mult trei cifre din mulţimea {5, 6, 7, 8}. Primele 8 soluţii generate sunt, în această ordine: 5, 55, 555, 557, 565, 567, 57, 575. Cea de a 12-a soluţie generată este:
4 points
Clear selection
4. Un arbore cu 10 noduri, numerotate de la 1 la 10, este reprezentat prin vectorul de „taţi” (2,8,2,9,8,9,0,7,7,9). Indicați câte dintre nodurile arborelui sunt „frunze”.
4 points
Clear selection
5. Un graf neorientat are 7 noduri și 20 de muchii. Indicați numărul minim de noduri care pot fi eliminate pentru ca subgraful obţinut să fie complet.
4 points
Clear selection
Subiectul II.
(la subiectul 1. a), trebuie să completați răspunsul corect, o valoare numerică, fără spații sau alte caractere!!!)
1. Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod. S-a notat cu a%b restul împărţirii numărului natural a la numărul natural nenul b şi cu [c] partea întreagă a numărului real c.
a) Scrieţi valoarea care se afişează în urma executării algoritmului dacă se citesc, în această ordine, numerele 12345, 25, 2070,49, 270135, 21.
6 points
b) Dacă pentru n se citește numărul 100, scrieți un set de date din intervalul [10^3,10^4) care pot fi citite în continuare, astfel încât, în urma executării algoritmului, să se afișeze 10. (Bifați, pe un singur rând, căsuțele potrivite răspunsului).
6 points
c) Scrieţi programul C/C++ corespunzător algoritmului dat. (bifați varianta/variantele potrivită pentru 10 puncte!)
10 points
d) Scrieţi în pseudocod un algoritm, echivalent cu cel dat, care să conțină o singură instrucțiune repetitivă.(alegeți varianta/variantele care este o afirmație adevărată în legătură cu algoritmul din imagine)
6 points
Captionless Image
2) Variabila c memorează raza și coordonatele (abscisa și ordonata), în planul xOy, ale centrului unui cerc. Știind că expresiile C/C++ de mai jos au valori reale, reprezentând raza, respectiv coordonatele centrului cercului, scrieți definiția unei structuri cu eticheta cerc, care permite memorarea datelor precizate, și declarați corespunzător variabila c. Expresiile sunt: c.raza c.centru.x c.centru.y (alegeți o varianță de răspuns corectă)
6 points
Clear selection
3) Variabila i este de tip întreg, iar variabila s poate memora un șir de cel mult 20 de caractere. Scrieți ce se afișează în urma executării secvenței alăturate.
6 points
Captionless Image
Clear selection
Subiectul III.
1) Subprogramul putere are trei parametri: n, prin care primește un număr natural din intervalul [2,10^9]; d și p, prin care furnizează divizorul prim, d, care apare la cea mai mică putere, p, în descompunerea în factori primi a lui n; dacă există mai mulți astfel de divizori se afișează cel mai mic dintre ei. Scrieți definiția completă a subprogramului. Exemplu: dacă n=10780, atunci, în urma apelului, d=5 şi p=1 (10780=2^2*5*7^2*11). (Bifați variantele care conduc la răspuns corect)
10 points
Captionless Image
2) Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură două numere naturale din intervalul [2,20], n și k, şi construieşte în memorie un tablou bidimensional cu n∙k linii şi n coloane, numerotate începând cu 1, astfel încât fiecare coloană i (i∈[1,n]) memorează un şir crescător de termeni cu proprietatea că primul termen este i, fiecare valoare apare în şir de exact k ori și oricare doi termeni alăturați au valori egale sau consecutive. Programul afişează pe ecran tabloul construit, fiecare linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, cu valorile aflate pe aceeaşi linie separate prin câte un spaţiu. Exemplu: dacă n=4 și k=3, se afişează pe ecran tabloul alăturat.
10 points
Captionless Image
Clear selection
3) Șirul de mai jos este definit astfel: f1=1, f2=2, fn=3∙fn-1-2∙fn-2 (unde n este un număr natural n≥3).1, 2, 4, 8, 16, 32....Se citește de la tastatură un număr natural x (x≤109), valoare a unui termen al șirului dat, şi se cere să se scrie în fişierul text bac.txt, în ordine descrescătoare, separați prin câte un spațiu, toţi termenii şirului care sunt mai mici sau egali cu x. Proiectați un algoritm eficient din punctul de vedere al memoriei utilizate şi al timpului de executare. Exemplu: dacă se citește numărul 16 fişierul bac.txt conţine numerele 16 8 4 2 1 a) Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia. (2p.) b) Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului proiectat.
10 points
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy