แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน ซึ่งผลการสำรวจนี้จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

โปรดเลือกคำตอบหรือกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy