ANKARA SANAYİ ODASI İÇ PAYDAŞ ANKET FORMU
ANKARA SANAYİ ODASI 2017-2021 STRATEJİK YOL HARİTASI
1. Ankara Sanayi Odası’nın aşağıdaki kriterlere bağlı olarak güçlü /zayıf/geliştirmesi gerektiğini düşündüğünüz yönlerine 1-5 arasında puan veriniz. *
Çok Güçlü
Güçlü
Orta
Zayıf
Çok Zayıf
Kurumsal yönetim anlayışı ve olumlu kurum imajı
Çalışanlar tarafından benimsenen güçlü ve açık kurum kültürü
Personel kalitesi
Bürokratik işlemlerde vakit kaybetmeme
Dijital altyapı
Yeniliğe ve değişime açık olma
Paydaşlar ile ilişkilerin yeterliliği
Tarafsız ve şeffaf bir kurum
Medya yoluyla tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yeterliliği
Gelecek için açık bir vizyona ve hedeflere sahip olma
Tüm paydaşlarının fikirlerine ve beklentilerine değer veren bir yönetim tarzı benimsemesi
Küresel eğilimlere başarılı bir şekilde uyum sağlama
Kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanma
İlişkilerde sorun çözmeye yönelik bir yaklaşım benimseme
Eleştiri ve önerilerden yararlanma
Hizmet sonrası ilişkileri önemseme
Faaliyetlerinde sosyal yararlılık faktörünü gözetme
COVID-19 salgını sürecinde verilen hizmetlerin yeterliliği (kısa çalışma ödeneği, sokağa çıkma yasakları vb. hakkında duyurular ile maske dağıtılması, ücretsiz test yapılması vb.)
COVID-19 salgını sürecinde kurum içerisinde alınan önlemlerin yeterliliği
COVID-19 salgını sürecinde üyelerin taleplerinin ilgili üst kurullara iletilmesi
2. Odamızın gelecekte daha fazla önem vermesini istediğiniz 3 hizmet nedir?
3. Bölgemizde çözülmesi gereken ve Odamızın sorunun çözümünde aktif rol alması gerektiğine inandığınız sorunların 5 tanesini işaretleyiniz.
4. Ankara Sanayi Odasıyla ilgili tespit, görüş, karşılaşılan sorunlarla ilgili değerlendirmeleriniz ile beklentilerinizi belirtiniz.
Katılımınız için teşekkür ederiz.
Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: strateji@aso.org.tr
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy