Operacyjne użytkowanie usług opartych na danych satelitarnych przez sektor publicznySzanowni Państwo!

Czy jesteście Państwo podmiotem publicznym?

Czy wykorzystują Państwo w swojej pracy zawodowej zobrazowania satelitarne i dane, np. z zakresu nawigacji, komunikacji satelitarnej i obserwacji Ziemi?

Jeśli tak, to zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podzielenie się swoim doświadczeniem w tym zakresie i wypełnienie poniższej ankiety.

Nie oczekujemy w niej technicznych szczegółów związanych z tego typu narzędziami, lecz jedynie podzielenia się doświadczeniem z operacyjnego wykorzystywania danych satelitarnych w pracy zawodowej oraz wskazania na wymierne i niewymierne korzyści z tym związane.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie kwestionariusza według Państwa najlepszej wiedzy i pozostawienie wolnego miejsca, w przypadku gdy nie znają Państwo odpowiedzi na konkretne pytania.

Jeśli chcieliby Państwo zwrócić uwagę na swoje doświadczenie związane z wykorzystywaniem w swojej pracy tego typu danych i opublikować na portalu Eurisy artykuł lub zgodzić się na krótki wywiad na ten temat, to proszę zaznaczyć to na końcu kwestionariusza. Sekretariat Eurisy nawiąże z Państwem kontakt w możliwie krótkim czasie celem omówienia szczegółów.

Więcej informacji o naszej organizacji znajdą Państwo na stronie: www.eurisy.org lub wysyłając maila na adres: grazia.fiore@eurisy.org

    Captionless Image