ระบบรายงานผลงาน การแข่งขัน ประกวด ทุกระดับ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
รายงานผลงานการแข่งขันทั้งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดและที่โรงเรียนส่งเข้ารับการแข่งขันประกวดเอง ทุกอย่างที่ได้รับรางวัล
ชื่อโรงเรียน *
Your answer
กิจกรรมที่เข้าร่วมแข่งขัน (ชื่อผลงาน ชื่อการประกวด ประเภทการประกวด) *
Your answer
ลำดับที่ได้รับ (ชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชมเชย ดีเยี่ยม ฯ) *
Your answer
ระดับการแข่งขันเช่น (กลุ่ม เขต จังหวัด ภาค ประเทศ) หรือหน่วยงานที่จัดการแข่งขัน *
Your answer
วัน เดือน ปี ที่ได้รับรางวัล (วว/ดด/ปปปป) *
Your answer
ชื่อผู้รายงาน (ตำแหน่ง) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สพป.นครสวรรค์ เขต 2. Report Abuse