Rexistro de asistencia
A finalidade deste formulario é deixar constancia da asistencia á charla informativa que terá lugar o 9 de xuño de 2021 ás 16:30 no Local de Usos Múltiples do Concello de Trazo.
Indique o seu nome e apelidos: *
Indique o seu número de teléfono: *
Indique o seu correo electrónico se dispón dun:
Cláusula de protección de datos.
De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os datos facilitados nesta solicitude poderán ser incorporados a un ficheiro de datos persoais responsabilidade da AGADEA, provista de CIF Nº G15483498, con domicilio social en Rúa Salgueriños de Abaixo, Santiago de Compostela, teléfono 981 595 738 e email agadea@agadea.org coa finalidade de xestionar axeitadamente a organización e desenvolvemento da actividade formativa.
Infórmaselle así mesmo que durante o desenvolvemento da actividade formativa poderase captar, mediante fotografía, filme ou calquera outro procedemento a súa imaxe e de non facer indicación en contrario, marcando a casilla habilitada para tal fin, autoriza a súa reprodución e a súa publicación sen ánimo do lucro nas publicacións de promoción interna ou externa de carácter informativo e/ou divulgativo, tales como memorias, boletíns, página web, material divulgativo, proxectos e calquer outro formato ou canle de comunicación da entidade.

Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo a súa solicitude por escrito asinado e achegando fotocopia do seu DNI ou documento identificativo equivalente á AGADEA ao enderezo xa sinalado.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy