Zájem o zařazení do vzdělávacího programu pro leadery farních společenství 2023/24

Bratři a sestry,

prošli jsme kus společné cesty v synodálním procesu, ve kterém bylo slyšet jasné volání po kvalitně žitém společenství. 
Pochopili jsme, že často "jen" dobrá vůle a zbožnost nestačí. Jak říká sv. Tomáš Akvinský„milost předpokládá přirozenost", je potřeba budovat i konkrétní lidské kompetence, které růstu společenství napomáhají

Proto jsme pro Vás ve spolupráci s odborníky připravili vzdělávací program, který se skládá z praktických interaktivních tréningů zaměřených na teologická témata (úvod do ekleziologie a synodality), efektivní komunikaci, řešení konfliktů, podávání a přijímání zpětné vazby, práci s dynamikou skupiny, základy leadershipu a další témata, která napomohou zvyšovat kvalitu vztahů ve farnosti.

Rádi bychom tímto v první vlně podpořili  „tahouny“ farních společenství z brněnské diecéze. Lidi, kteří již pro farnost žijí a dýchají pro ni, působí jako např. neformální leadeři, členové farních pastoračních rad,  ti kdo mají potenciál lidi spojovat, napomáhat knězi a stávat se v místní komunitě tvůrci Pokoje“ (Mt 5,9).

Naší snahou je těmto lidem poskytnout podporu a nástroje, aby byli schopni propojovat lidi, vytvářet 
komunikační mosty tam, kde je to potřeba, a byli co nejlépe připraveni předávat tyto dovednosti dál.

Celkem půjde o 7 jednodenních workshopů v průběhu roku 2023/2024 (cca 1x za měsíc) od října 2023 do dubna 2024.  Plánované termíny setkávání najdete zde.

Tento dotazník slouží k vybrání vhodných zájemců do výcviku.
Vzhledem k nárokům na kvalitu a interaktivitu je určena velikost skupiny pouze do 15 osob. Proto budou do výcviku přednostně zařazeni zájemci nejlépe splňující kritéria (motivace, potenciál a ochota využívat dovedností pro službu v místní komunitě a rovnoměrné zastoupení děkanátů).  Přednost budou mít zájemci o celý vzdělávací program. Výběr frekventantů si vyhrazuje organizátor. 

O zařazení do programu Vás budeme včas informovat do 15. 8. 2023 na Váš e-mail.

Pokud Vás tato myšlenka oslovila, budeme rádi, když se přihlásíte nejpozději do 20. 7. 2023.

Pokud víte o někom z Vaší farnosti, pro koho by byla tato forma rozvoje vhodná, prosíme o předání odkazu.
Více o výcviku se dozvíte na www.tvurcipokoje.cz

R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík
Biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání brněnské diecéze


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno  *
Příjmení *
Farnost *
Farář místního společenství (jméno a příjmení) *
Jak hodnotíte stávající úroveň Vaší komunikace a vztahu s farářem? *
Naprosto skvělá spolupráce
Naprosto si nemůžeme přijít na jméno
Jak hodnotíte celkovou stávající úroveň atmosféry ve farnosti? *
Naprosto skvělá a funkční
Naprosto nepříznivá
Děkanát (brněnská diecéze) *
Rok narození uchazeče o výcvik *
Dosažené vzdělání/obor *
Vaše současné povolání/zaměstnání *
Jaké aktivity a role zastávám ve společenství farnosti (vedení společenství, člen pastorační rady apod.) *
Mé největší charisma či obdarování? (V čem rozpoznávám, že jsem dobrý a užitečný? Kam mne to táhne, kde se chci rozvíjet?) *
Které označení pro mne platí? (je možné uvést více možností)  *
Žádná z odpovědí není správně ani špatně. Dotaz slouží k představě o dynamice skupiny, kterou společně budeme tvořit (15 dravců ve skupině by byla výzva) :-)
Required
Jakou mám motivaci pro absolvování kurzu? V čem konkrétně bych chtěl/a poznatky využít v praxi? *
Jsem ochoten se o nabyté poznatky dělit a předávat je dál v místní komunitě a sloužit tak církvi? *
Absolvoval jsem již nějaký výcvik/tréning v oblasti osobnostního rozvoje a komunikace? Specifikujte prosím, o co šlo (výcvik, certifikovaný program, MŠMT program, firemní vzdělávání...) pokud ne, napište jen, že ne. *
*žádná z odpovědí není dobře ani špatně, slouží jen pro představu o úrovni znalostí uchazeče
Je pro mne akceptovatelná forma výcviku (Brno, jednu sobotu měsíčně, finanční spoluúčast 1000 Kč / 1 denní kurz / osobu v případě účasti na celém programu, v případě zájem o jednotlivé kurzy 1500 Kč/os). *
Od koho nebo kde jste se o tomto vzdělávacím projektu dozvěděl/a? 
Prostor pro dotazy či cokoli chcete sdělit:
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy