Prihláška do SAKo 2022
SAKo rozlišuje dva druhy členstva:

𝐑𝐢𝐚𝐝𝐧𝐞 č𝐥𝐞𝐧𝐬𝐭𝐯𝐨
- nadobúda účinnosť zaplatením členského poplatku, platí vždy na daný kalendárny rok. Riadnym členom môže byť kouč, ktorý zdokladuje splnenie podmienky min. 60 hodín koučingového vzdelania, zahŕňajúceho všetky kľúčové kompetencie kouča podľa ICF.

𝐏𝐫𝐢𝐝𝐫𝐮ž𝐞𝐧é č𝐥𝐞𝐧𝐬𝐭𝐯𝐨
- nadobúda účinnosť zaplatením členského poplatku, platí vždy na daný kalendárny rok. Pridruženým členom môže byť aj nekouč a nemusí nám posielať žiadne doklady.

Výhody a podmienky jednotlivých druhov členstva nájdete v dokumente: https://sako.sk/o-nas/druhy-a-vyhody-clenstva/

Ak sa prihlasujete v priebehu roka, členstvo vzniká od mesiaca, v ktorom vyplníte prihlášku a platí do konca kalendárneho roka. Ak chcete, aby Vaše členstvo vzniklo až od nasledujúceho mesiaca, uveďte to, prosím, v kolónke Poznámka.

Č𝘖 𝘛𝘙𝘌𝘉𝘈 𝘜𝘙𝘖𝘉𝘐Ť 𝘰𝘬𝘳𝘦𝘮 𝘷𝘺𝘱𝘭𝘯𝘦𝘯𝘪𝘢 𝘵𝘦𝘫𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘪𝘩𝘭áš𝘬𝘺:

- Naskenované doklady, potvrdzujúce požadované koučingové vzdelanie pošlite, prosím, bez ďalšieho vyzvania na sako@sako.sk, aby sme mohli posúdiť splnenie podmienok riadneho členstva a poslať Vám výzvu k úhrade členského.

- Ak žiadate 50% zľavu z dôvodu súbežného členstva v ICF, pošlite aj sken "ICF Certificate of Membership".

- Zaregistrujte sa do databázy členov k odberu informácií na http://eepurl.com/bkSolz.

- Ak chcete mať svoj 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥 𝐯 𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬á𝐫𝐢 𝐤𝐨𝐮č𝐨𝐯 𝐧𝐚 𝐰𝐰𝐰.𝐬𝐚𝐤𝐨.𝐬𝐤/𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚𝐫/𝐤𝐨𝐮𝐜𝐢, pošlite žiadosť našej asistentke na sako@sako.sk.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Mám záujem o tento druh členstva *
Ak sa prihlasujete prvýkrát, máte nárok na alikvótnu výšku členského, podľa počtu mesiacov, zostávajúcich do konca kalendárneho roka zo sumy 70 €. Pri predlžovaní členstva v ďalšom roku máte nárok na členské benefity, len ak zaplatíte celoročné členské.
Mám záujem zapojiť sa do Programu peer koučovania v symbolickej cene 5 eur.
 V prípade Vášho záujmu o program, pri úhrade členského pripočítajte k sume doplatok vo výške 5 eur. Viac o programe tu: https://sako.sk/wp-content/uploads/2021/12/Program-PEER-KOUCOVANIA-SAKo.pdf
Titul, meno a priezvisko fyzickej osoby - budúceho člena *
E-mail *
Telefónne číslo *
Poštová adresa
Meno fyzickej alebo právnickej osoby *
Ulica a č. domu *
PSČ a Obec *
Fakturačná adresa
Stačí vyplniť len údaje, ktoré sa líšia od údajov vo vyššie uvedenej poštovej adrese. U podnikateľov, ktorí chcú dať FA do nákladov je to hlavne IČO a DIČ.
Názov organizácie
Ulica a č. domu
PSČ a Obec
IČO
DIČ
IČ DPH
SAKo
Odkiaľ ste sa dozvedeli o SAKo?
Poznámka
Sem uveďte, čo inde nevošlo. Napr. ak chcete na niečo upozorniť, alebo požiadať o členstvo až od nasledujúceho mesiaca.
Vyhlasujem, že súhlasím so Stanovami SAKo, zaväzujem sa rešpektovať uznesenia Valného zhromaždenia, platné smernice a Etický kódex kouča *
a súhlasím s použitím údajov pre účely spracovania podľa ustanovení zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Required
Súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely evidencie člena a komunikácie so SAKo, vrátane odberu noviniek vo forme newslettra
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy