Prihláška do SAKo 2020
SAKo rozlišuje dva druhy členstva:

Riadne členstvo
- nadobúda účinnosť zaplatením členského poplatku. Riadnym členom môže byť kouč, ktorý zdokladuje splnenie podmienky min. 60 hodín koučingového vzdelania, zahŕňajúceho 11 kľúčových kompetencií kouča podľa ICF.

Pridružené členstvo
- nadobúda účinnosť zaplatením členského poplatku. Pridruženým členom môže byť aj nekouč a nemusí nám posielať žiadne doklady.

Výhody a podmienky jednotlivých druhov členstva nájdete v dokumente: https://sako.sk/druhy-a-vyhody-clenstva/.

Ak sa prihlasujete v priebehu roka, členstvo vzniká od mesiaca, v ktorom vyplníte prihlášku. Ak chcete, aby Vaše členstvo vzniklo až od nasledujúceho mesiaca, uveďte to, prosím, v kolónke Poznámka.

ČO TREBA UROBIŤ okrem vyplnenia tejto prihlášky:

- Naskenované doklady, potvrdzujúce požadované koučingové vzdelanie pošlite, prosím, bez ďalšieho vyzvania na sako@sako.sk, aby sme mohli posúdiť splnenie podmienok riadneho členstva a poslať Vám výzvu k úhrade členského.

- Ak žiadate 50% zľavu z dôvodu súbežného členstva v ICF, pošlite aj sken "ICF Certificate of Membership".

- Zaregistrujte sa do databázy členov k odberu informácií na http://eepurl.com/bkSolz.

- Ak chcete mať svoj profil v adresári koučov na www.sako.sk/adresar, kliknite na červené tlačidlo "Pridať do Adresára" vpravo hore na stránke www.sako.sk (najprv sa treba zaregistrovať, potom sa môžete s vytvorenými prihlasovacími údajmi prihlásiť a vytvoriť si profil).
Mám záujem o tento druh členstva *
Ak sa prihlasujete prvýkrát, máte nárok na alikvótnu výšku členského, podľa počtu mesiacov, zostávajúcich do konca kalendárneho roka zo sumy 72 €. Pri predlžovaní členstva v ďalšom roku máte nárok na členské benefity, len ak zaplatíte celoročné členské.
Titul, meno a priezvisko fyzickej osoby - budúceho člena *
E-mail *
Telefónne číslo
Poštová adresa
Meno fyzickej alebo právnickej osoby *
Ulica a č. domu *
PSČ a Obec *
Fakturačná adresa
Stačí vyplniť len údaje, ktoré sa líšia od údajov vo vyššie uvedenej poštovej adrese. U podnikateľov, ktorí chcú dať FA do nákladov je to hlavne IČO a DIČ.
Názov organizácie
Ulica a č. domu
PSČ a Obec
IČO a DIČ alebo IČ DPH
Vyplňte 2 čísla oddelené čiarkou. Ak ste plátca DPH namiesto DIČ uveďte IČ DPH.
Poznámka
Sem uveďte, čo inde nevošlo. Napr. ak chcete na niečo upozorniť, alebo požiadať o členstvo až od nasledujúceho mesiaca.
Vyhlasujem, že súhlasím so Stanovami SAKo, zaväzujem sa rešpektovať uznesenia Valného zhromaždenia, platné smernice a Etický kódex kouča *
a súhlasím s použitím údajov pre účely spracovania podľa ustanovení zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy