Prihláška do SAKo 2018

ČO TREBA UROBIŤ okrem vyplnenia tejto prihlášky:

- Naskenované doklady, potvrdzujúce požadované koučingové vzdelanie pošlite, prosím, bez ďalšieho vyzvania na admin@koucovia.sk, aby sme mohli posúdiť splnenie podmienok riadneho členstva a poslať Vám výzvu k úhrade členského.

- Ak žiadate 50% zľavu z dôvodu súbežného členstva v ICF, pošlite aj sken "ICF Certificate of Membership".

- Zaregistrujte sa do databázy členov k odberu informácií na http://eepurl.com/bkSolz

- Ak chcete mať svoj profil v adresári koučov na http://www.koucovia.sk/adresar, pošlite nám emailom obsah profilu a my vás zverejníme.

--------------------------------------------------------------
Benefity a podmienky jednotlivých druhov členstva nájdete v dokumente
http://www.koucovia.sk/files/sako-sm_clenstvo.pdf.

Riadne členstvo
- nadobúda účinnosť zaplatením členského poplatku. Riadnym členom môže byť kouč, ktorý zdokladuje splnenie podmienky min. 60 hodín koučingového vzdelania, zahŕňajúceho 11 kľúčových kompetencií kouča podľa ICF, v zmysle vyššie uvedenej smernice.

Pridružené členstvo
- nadobúda účinnosť zaplatením členského poplatku. Pridruženým členom môže byť aj nekouč a nemusí nám posielať žiadne doklady.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Poštová adresa

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Fakturačná adresa

  Stačí vyplniť len údaje, ktoré sa líšia od údajov vo vyššie uvedenej poštovej adrese. U podnikateľov, ktorí chcú dať FA do nákladov je to hlavne IČO a DIČ.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question