Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wierzbica - ankieta dla przedsiebiorców

W związku z prowadzonymi pracami nad „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wierzbica” zachęcamy wszystkich Przedsiębiorców do wypełnienia ankiety.
Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowej strategi racjonalnego zagospodarowania energią w mieście, przyczyni się również do pozyskania funduszy zewnętrznych na nowe inwestycje proekologiczne w sektorze gospodarczym Gminy Wierzbica.

  Captionless Image

  1. Informacje ogólne

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question