Fi Asia 2019 Conference
การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 4.0
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30-16:00 น.
ณ บอลลรูมซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

13:30 ลงทะเบียน
13:50 กล่าวเปิดงานโดยคุณรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์
ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน บริษัทยูบีเอ็มเอเชีย(ประเทศไทย)จำกัด
14:00 บรรยายเรื่อง "การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 4.0"
โดย ดร. จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
15:30 ถามตอบ
16:00 ปิดงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
- 10 ท่านแรกที่มาถึงงาน และ 10 ท่านแรกที่ลงทะเบียนจะได้รับของขวัญพิเศษ
- สำรองที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอสงวนสิทธิหากที่นั่งเต็ม
- งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Fi ASIA 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ไบเทค บางนา สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ https://www.figlobal.com/asia-bangkok
- กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้

Conference hotline คุณกมลวรรณ โทร 0875171651 อีเมล innolabthailand@gmail.com

Company name *
Your answer
Company address *
Your answer
Company business *
Required
Your name - Family name *
Your answer
Your job title *
Your answer
Your email *
Your answer
Your phone number *
Your answer
Do you have sensory lab in your company? *
Have you ever joined Fi ASIA before? *
Have you registered to visit Fi ASIA 2019 already? *
How do you know this seminar? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service