แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. แบบประเมินนี้มีทั้งหมด 3 ตอน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการ
งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
2. ผู้รับบริการ หมายถึง ครู บุคลากรทางการศึกษา  เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน ประชาชน ผู้ที่มารับบริการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภูโดยตรง
3. ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลความคิดเห็นตามสภาพที่เป็นจริงที่สุดและกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ    โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน ตามสภาพความเป็นจริง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สพป.หนองคาย เขต 2. Report Abuse