Enquête "Dat is juist!" / Enquiry "Safety first!"

Sedert 1986 kennen we in de scheepvaart het “Boek “Dat is juist!”. Doelstelling van dit boek is het bevorderen van veilig en gezond werken aan boord van schepen.

Sedert het verschijnen van de laatste editie in 2007 heeft de tijd niet stilgestaan. Regelgeving is veranderd, het werken aan boord is veranderd, inzichten m.b.t. veilig werken zijn soms veranderd. Het wordt met andere woorden tijd voor een nieuwe uitgave. Om deze uitgave zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de mensen die in de praktijk met dit boekje werken, willen wij graag inbreng van de gebruikers. Om die reden willen wij u graag een aantal vragen stellen over het boek “Dat is juist”.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de onderstaande vragen te beantwoorden zodat wij u een zo goed mogelijk product kunnen aanbieden? Het aantal vragen is beperkt. Meedoen kost u slechts enkele minuten. Het belang is groot!


Algemene Commissie tot Voorkoming van Arbeidsongevallen Zeevarenden (ACVAZ)


Since 1986 the booklet “Safety first!” is well known in the shipping industry.
The aim of the booklet is promotion of safe and sound working aboard ships.

Since the final edition in 2007 time has flown. Rules have changed, work aboard has changed, views regarding safe working sometimes have changed.
In other words, time has come for a new edition.

In order to connect this edition as good as possible to the wishes and needs of the people that use this booklet on the job, we would appreciate contributions of users.
Therefore, we would like to ask you some questions regarding the booklet “Safety first !”.

Would you be so kind to reply to the questions below in order to enable us to provide you with the best possible new product ?

The number of questions is limited. Joining will take just a few minutes and will be of great importance for us !