Βιωματικές Δράσεις στο Γυμνάσιο. Κίνητρα, Προσδοκίες και Επαγγελματική Ικανοποίηση των Εμπλεκόμενων Εκπαιδευτικών

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Παρακαλούμε θερμά για τη συμπλήρωση του ερευνητικού αυτού ανώνυμου ερωτηματολογίου, που διερευνά τα κίνητρα, τις προσδοκίες και την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στις Βιωματικές Δράσεις στο Γυμνάσιο.
Το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο για τα ΕΠΑΛ βρίσκεται στο http://goo.gl/Gw5HTt, ενώ για τα ΓΕΛ βρίσκεται στο http://goo.gl/jbSSf4

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ι. Τζωρτζάκης, Ε. Παπαγιαννάκης

  1 από 7: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  α. Είμαι ικανοποιημένος με τη δουλειά μου
  β. Έχω σημαντική θετική επίδραση στη μόρφωση των μαθητών μου
  γ. Με σημαντική προσπάθεια, μπορώ να σημειώσω πρόοδο ακόμα και με τους πιο δύσκολους μαθητές
  δ. Κάνω καλή δουλειά με τους μαθητές μου
  ε. Έχω σημαντική κοινωνική αναγνώριση λόγω της δουλειάς μου
  Please enter one response per row