FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„KOORDYNACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”
Wizyta studyjna 24-25 czerwca 2019 roku
Imię i nazwisko *
Your answer
Nazwa organizacji/ instytucji *
Your answer
Adres e-mail, telefon *
Your answer
W przypadku potrzeby specjalnego wsparcia, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi poniżej. Organizator się z Panią/Panem skontaktuje.
Preferencje żywnościowe:
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”
NIP: 956-230-39-57, REGON: 341457563
Ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, reprezentowane przez:
Przewodniczącego Zarządu – Michała Korolko
2) Stowarzyszenie działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną;
3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z adresem ekip@kujawsko-pomorskie.pl;
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
udziału w szkoleniu/ wizycie studyjnej/ konferencji/ programie stażowym
5) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
6) Podawane dane będą przechowywane w Stowarzyszeniu przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych;
8) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 6 niniejszej informacji;
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Stowarzyszenia wobec Pani/Pana nie zostanie zrealizowane;
11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
12) Stowarzyszenie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.


ZGODA na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych:
Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”
NIP: 956-230-39-57, REGON: 341457563
Ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, reprezentowane przez:
Przewodniczącego Zarządu – Michała Korolko

Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w celu udziału w szkoleniu/ wizycie studyjnej/ konferencji/ programie stażowym

Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że zostałem(am) poinformowany(a) na temat warunków przetwarzania moich danych osobowych.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service