FORMACIÓ ONLINE: Arriba l’Assemblea. Estem preparats?
Dies: dimarts 25 i dijous 27 de maig de 2021
Horari: de 19 a 20.30 hores (és imprescindible molta puntualitat en la connexió)
Durada: 3 hores
FORMAT ONLINE: plataforma TEAMS
MATERIAL: és necessari dispositiu electrònic amb càmera i micròfon


L’ Agència de Suport i Serveis a les Entitats de l’Ajuntament de Mataró organitza la formació "Arriba l’Assemblea. Estem preparats?" amb l'objectiu d'incidir en les obligacions legals que cal tenir en compte a l'hora de celebrar una assemblea en la nostra entitat; com fer-ho en temps de la Covid per tal que els acords que surtin de l'assemblea telemàtica siguin vàlids i què podem fer si no podem celebrar l'assemblea de forma virtual.

També us donarem a conèixer aquelles plataformes, eines i aplicacions que podeu utilitzar de forma telemàtica per fer la convocatòria i enviar l'ordre del dia, fer votacions i dinamitzar l'assemblea virtual. ,

Aquesta formació està adreçada a tots els membres d’entitats sense ànim de lucre registrades a Mataró, i a les entitats que estan en procés de creació.

Consulta el programa detallat de la formació.

Us agrairem que feu arribar aquesta informació als socis i sòcies de la vostra entitat per si estan interessats/ades a participar a la formació!
NOM *
COGNOMS *
CORREU ELECTRÒNIC *
TELÈFON MÒBIL I/O FIX *
NIF (poseu número i lletra) *
ENTITAT *
CÀRREC QUE OCUPES A L'ENTITAT *
L’entitat realitza les assemblees (ordinàries i/o extraordinàries) per videoconferència i així es troba reflectit als estatuts? *
Disposeu d'aplicacions adequades per a les fer videoconferències ( Zomm, Teams, Meats, etc) i teniu prou coneixements per utilitzar-les? *
COM T'HAS ASSABENTAT DE LA FORMACIÓ? *
Required
Protecció de dades *
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ amb CIF P0812000H, domicili a la Riera, núm. 48, 08301 de Mataró us informa: Finalitat: Informació i inscripcions a les formacions per a entitats que ofereix l'Agència de Suport a l'Associacionisme. Legitimació: El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l’interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document. Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO. Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Conservació de les dades: Les dades seran conservades mentre es realitzi l’oferta formativa per a entitats el curs 2020-21 que ofereix l’Ajuntament de Mataró. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy