Reggaeton vs Dancehall Kongres IV
..:::::::::: BELOW ENGLISH VERSION ::::::::::..

★★★ REGGAETON VS DANCEHALL KONGRES IV ★★★

Rozpoczynamy zapisy na Reggaeton vs Dancehall Kongres IV , który odbędzie się w Katowicach w dniach 21-23.04.2017.
Co was czeka ?

► 3 dni warsztatów na 5 panelach tematycznych (Reggaeton / Dancehall / Twerk / Basic / Fit )
► 2 imprezy
► pojedynki taneczne oraz pokazy


Poniżej możecie zobaczyć filmy z Reggaeton vs Dancehall Kongres.


..::::::::::::::::::::::::: RODZAJE PASSÓW:::::::::::::::::::::::::..

► OPEN ( Reggaeton / Dancehall / Twerk / Podstawy / Fit / Masterclass ) - 70 h

► REGGAETON - 12 h

► DANCEHALL - 12 h

► TWERK - 10 h

..::::::::::::::::::::::::: CENY :::::::::::::::::::::::::..

By zapisać się do wydarzenia i mieć gwarantowany udział w warsztatach należy dokonać opłaty, którą można wykonać w ratach. Pierwszą ratą jest zadatek. Jego wysokość podana jest pod progami cenowymi. Drugą ratę należy uregulować do 31.03.2017.


------------------------------------------------------

II PRÓG 16.01.2017 - 15.02.2017

► OPEN PASS - 450 zł (120€)
► REGGAETON PASS - 350 zł (90 €)
► DANCEHALL PASS - 350 zł (90 €)
► TWERK PASS - 330 zł (80 €)
► DAY PASS (Sobota lub Niedziela) - 250 zł (70 €)
► MASTERCLASS REGGAETON (Piątek) - 150 zł (40 €)
► MASTERCLASS DANCEHALL (Piątek) - 120 zł (30 €)

ZADATEK : 180 zł (45 €)

------------------------------------------------------

III PRÓG 16.02.2017 - 31.03.2017

► OPEN PASS - 500 zł (125 €)
► REGGAETON PASS - 400 zł (100 €)
► DANCEHALL PASS - 400 zł (100 €)
► TWERK PASS - 380 zł (90 €)
► DAY PASS (Sobota lub Niedziela) - 280 zł (80 €)
► MASTERCLASS REGGAETON (Piątek) - 150 zł (40 €)
► MASTERCLASS DANCEHALL (Piątek) - 120 zł (30 €)

------------------------------------------------------

Dla grup 10 osobowych przewidziana jest zniżka 10%. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami.
Dla organizatorów większych grup specjalne promocje. Więcej informacji na biuro@rvd.com.pl


..:::::::::::::::::::::::::::::: ZNAJDZ NAS NA ::::::::::::::::::::::::::::::..

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/rvdpl/

FAN PAGE :
https://www.facebook.com/ReggaetonVsDancehall

YOU TUBE :
https://www.youtube.com/channel/UC0nBPk0qGQjpIiObVoD5vqA

..::::::::::::::::::::::::: REGULAMIN :::::::::::::::::::::::::.

► Organizator ma prawo zmienić program imprezy z ważnych przyczyn od niego niezależnych, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, choroba lub niedyspozycja instruktorów lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca przeprowadzenie, któregokolwiek z elementów imprezy.
► Uczestnik poprzez wstęp na teren odbywania się imprezy wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas imprezy do celów marketingowych Organizatora.
► Nieuregulowanie drugiej raty w terminie lub rezygnacja z udziału w wydarzeniu wiaże się z utratą miejsca na liście uczestników warsztatów. Zadatek związany z rezerwacją miejsca przepada na poczet organizacji wydarzenia.
► Można odsprzedać swoje miejsce na wydarzenie po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie wlaściciela zarezerwowanego miejsca nie później niż do 16.03.2017. Po tym terminie rezerwacja miejsca przechodzi na Reggaeton vs Dancehall Kongres V
► O kolejności rezerwacji miejsc decyduje data wpłacenia zadatku.
► Kupując Reggaeton / Dancehall / Twerk Pass można korzystać również z panelu Podstawy oraz Fit
► Open Pass oznacza możliwość swobodnego zmieniania sal treningowych z różnych stylów. Niektóre z warsztatów będą odbywać się jednocześnie w różnych miejscach.
► Open Pass obejmuje wszystkie panele taneczne wraz z masterclass

..::::::::::::::::::::::::: ENGLISH VERSION :::::::::::::::::::::::::.

★★★ Reggaeton VS DANCEHALL CONGRESS IV ★★★

We start subscriptions for Reggaeton vs Dancehall Congress IV, which will be held in Katowice on 21-23.04.2017.
What can you expect?

► 3 DAYS OF WORKSHOPS
► 2 GREAT PARTIES
► Dance Contest

Below you can see videos from the second edition of Reggaeton vs Dancehall Congress.


..::::::::::::::::::::::::: TYPES OF PASSES :::::::::::::::::::::::::..

► OPEN ( Reggaeton / Dancehall / Twerk / Basic Level / Fit / Masterclass ) - 80 h

► REGGAETON - 12 h

► DANCEHALL - 12 h

► TWERK - 10 h


..::::::::::::::::::::::::: PRICE :::::::::::::::::::::::::..

To subscribe to the event and have your participation in the workshop guaranteed, it is necessary to make a payment that can be made in installments if required. The first installment is earnest. Its amount is stated under pricing thresholds. The second installment must be paid until 31/03/2017.


------------------------------------------------------

PRICES BETWEEN 16/01/2017 – 15/02/2017

►OPEN PASS - 120 €
►REGGAETON PASS - 90 €
►DANCEHALL PASS - 90 €
►TWERK PASS - 80 €
► DAY PASS (Saturday or Sunday) - 70 €
► MASTERCLASS REGGAETON (Friday) - 40 €
► MASTERCLASS DANCEHALL (Friday) - 30 €

EARNEST : 50 €
------------------------------------------------------


PRICES BETWEEN 16/02/2017 – 31/03/2017

►OPEN PASS - 125 €
►REGGAETON PASS - 100 €
►DANCEHALL PASS - 100 €
►TWERK PASS - 90 €
► DAY PASS (Saturday or Sunday) - 80 €
► MASTERCLASS REGGAETON (Friday) - 40 €
► MASTERCLASS DANCEHALL (Friday) - 30 €
------------------------------------------------------

..::::::::::::::::::::::::: REGULATIONS :::::::::::::::::::::::::.

► The Organiser has the right to change the programme of the event in case of important reasons beyond his control, ie. a national mourning, illness or incapacitation of instructors or other justifiable factors preventing the performance of any of the elements of the event.
► Participants through admission to the event accept the use of their photos taken during the event for marketing purposes by the Organiser.
► Failure to submit the second installment on time or resignation from participation in the event leads to a loss of right to participate. Earnest money in connection with a reservation is then forfeited.
► You can resell your place in the event after informing the organiser about any changes of ticket ownership till 16.03.2017. Later ticket will be important on Reggaeton vs Dancehall Kongres V
► The order book of the date is based on payment of a deposit.
► By purchase of a Reggaeton / Dancehall / Twerk Pass you can also participate in workshops from the Basics Panel and Fit Panel
► The open Pass allows for a free change of training halls with different styles. Some of the workshops will be held simultaneously in different places.
► The open Pass includes all panels, along with masterclasses.

Rodzaj wejściówki (Chose pass) *
Required
REGGAETON VS DANCEHALL KONGRES IV
PANEL REGGAETON
PANEL TWERK
PANEL DANCEHALL
PANEL FIT
Imię i Nazwisko (Name and Surname) *
Your answer
Miasto (City) *
Your answer
E mail *
Your answer
Telefon (Telephone Number) *
Your answer
Pytania ? (Questions?)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service