Ankieta wspierająca opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Czernichów
Szanowni Państwo,
W związku z przystąpieniem przez Gminę Czernichów do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czernichów, zapraszamy do współpracy przy jej przygotowaniu.
Pragniemy zapoznać się z Państwa opinią na temat dobrych i złych stron bycia mieszkańcem Gminy Czernichów a także jak wykorzystać potencjał gminy i jakie powinny być przyszłe kierunki jej rozwoju.
Wszystkie ankiety są anonimowe i będą przedstawiane w postaci zbiorczych zestawień.
Prosimy o szczere wypowiedzi.
Wypełnienie ankiety zajmie Panu(i) około 10 minut.
1. Czy czuje się Pani/Pan związana(y) z Gminą Czernichów? *
Required
2. Czy Gmina Czernichów to dobre miejsce do życia? *
Required
3. Czy chiał(a)by Pani/Pan zmienić miejsce zamieszkania? *
Required
4. Proszę wybrać trzy najmocniejsze strony Gminy Czernichów z poniższej listy: *
Required
5. Proszę wybrać trzy najsłabsze strony Gminy Czernichów z poniższej listy: *
Required
6. Jak najczęściej spędza Pani/Pan czas wolny? Proszę wskazać dwie odpowiedzi. *
Required
7. Jak często korzysta Pani/Pan z oferty rekreacyjno-sportowej Gminy Czernichów? *
Required
8. Jak ocenia Pani/Pan ofertę: *
dobrze
źle
nie mam zdania
Bibliotek
Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim
Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim
9. Jak ocenia Pani/Pan jakość usług na terenie gminy: *
dobrze
źle
nie mam zdania
Opieka przedszkolna
Edukacja w szkołach podstawowych
Zajęcia pozalekcyjne
10. Czy gmina troszczy się o: *
tak
nie
nie mam zdania
Seniorów
Rodziny z dziećmi
Dzieci i młodzież
Osoby niepełnosprawne
11. Jak Pani/Pan ocenia estetykę otoczenia na terenie Gminy Czernichów? *
Required
12. Czy gmina powinna bardziej przeciwdziałać lokalnym problemom: *
tak
nie
nie mam zdania
Zaśmiecanie
Zakłócanie ciszy nocnej
Nadmierne spożywanie alkoholu w miejscach publicznych
Nieobyczajne zachowania
Akty wandalizmu
13. Czy na terenie Gminy Czernichów jest wystarczająco dużo terenów zieleni (np., skwery)? *
Required
14. Czy na terenie Gminy Czernichów tereny zieleni są odpowiednio zadbane? *
Required
15. Które określenie najlepiej charakteryzuje Gminę Czernichów *
Required
17. Proszę ocenić w skali od 1 do 3 poszczególne dziedziny funkcjonowania Gminy Czernichów *
1- źle
2 - dostatecznie
3 - dobrze
Komunikacja z Miastem Bielsko-Biała
Komnikacja z Żywcem
Oferta turystyczna
Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży
Oferta sportowa i rekreacyjna
Oferta kulturalna (wydarzenia kulturalne, imprezy, koncerty, restauracje, puby itp.)
Stan środowiska naturalnego
Wykorzystanie walorów turystyczno-krajobrazowych
Jakość i dostępność świadczeń medycznych?
Jakość infrastruktury technicznej (drogi, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, itp?)
18. Proszę wskazać 3 najważniejsze obszary zadań, które powinny być traktowane w budżecie gminy piorytetowo: *
Required
19.Proszę wskazać, co według Pani / Pana powinno być głównym kierunkiem rozwoju Gminy Czernichów? Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kreatus sp. z o.o.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms