BORANG SSQS 2.0 (GURU) PKG PUDU

Penarafan Tahap Pembestarian Sekolah menggunakan Smart School Qualification Standards (SSQS) dilaksanakan setiap tahun. Keputusan penarafan ini dlaporkan di mesyuarat Pengurusan Tertinggi KPM dan juga Mesyuarat Flagship Coordination Committee (FCC) yang dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Dr KSN.
Instrumen SSQS 2.0 ini perlu diisi oleh Guru Perpustakaan & Media atau Guru Penyelaras Sumber Sekolah.
Kerjasama anda dipohon untuk menjawab semua soalan berdasarkan keadaan semasa sekolah secara tepat.
Kerjasama anda menjawab semua soalan dalam borang ini adalah amat dihargai dan diucapkan terima kasih.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN A : PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN B: MODAL INSAN

  I. Operasi asas komputer dan peralatan komunikasi
  II. Penyenggaraan dan troubleshooting asas 
  III. Menggunakan perisian pejabat (productivity tools) yang sesuai
  IV. Menggunakan teaching productivity tools yang sesuai.
  V. Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan data dan maklumat
  Please enter one response per row
  This is a required question
  i. Menggunakan teknologi untuk membangunkan kemahiran pemikiran tahap tinggi dan kreativiti murid DAN menyediakan tugasan kerja yang memerlukan murid memperolehi dan menganalisa maklumat serta menggunakan multimedia untuk menyampaikan hasilan
  ii. Menggunakan ICT untuk melaksanakan persekitaran pembelajaran yang terbuka dan fleksibel
  iii. Menilai penggunaan integrasi ICT dalam proses PDP dan menambahbaik rekabentuk aktiviti pembelajaran
  iv. Menggunakan ICT untuk mengumpul dan menyampaikan maklumat
  v. Menggunakan teknologi untuk memudahcara pelbagai strategi pentaksiran dan penilaian
  Please enter one response per row
  This is a required question
  i. Membuat penilaian dan refleksi secara berterusan bagi membuat keputusan bijak tentang penggunaan teknologi bagi menyokong pembelajaran murid
  ii. Menyertai Komuniti Pakar (Community of Practice) dan badan profesional global DAN menjadi pengantara aktiviti profesional dalam talian
  iii. Melaksanakan kajian mengenai pengajaran dan pembelajaran dalam merancang persekitaran dan pengalaman pembelajaran
  iv. Berkongsi dan menerbitkan maklumat mengenai kaedah-kaedah PDP berasaskan teknologi
  iv. Boleh menggunakan sumber teknologi bagi menyumbang maklumat secara digital dengan selamat
  Please enter one response per row
  This is a required question
  i. Meneroka dan mengemudi teknologi baru dan terkini secara proaktif
  ii. Menilai dan melihat semula penggunaan teknologi dalam pendidikan secara berterusan untuk pembangunan inovasi
  iii. Berkongsi pengalaman dan kepakaran dan berkolaborasi dengan rakan dan pihak berkepentingan dalam memajukan penggunaan teknologi dalam pendidikan
  iv. Menyediakan akses kepada penggunaan teknologi secara saksama dengan mengambilkira kepelbagaian pembelajaran, sosial dan budaya
  v. Mengamal dan menggalakkan persekitaran digital yang selamat melalui kaedah pengurangan risiko keselamatan
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN C: APLIKASI

  Emel
  SMS
  Papan elektronik
  Kiosk
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Pentadbir
  Guru 
  Murid
  Ibu bapa
  Masyarakat
  Pelanggan sekolah
  Please enter one response per row
  This is a required question