Kajian Kepuasan Pelanggan SMK Balung

Tujuan kajian soal selidik ini adalah untuk menilai tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh pihak sekolah, khas untuk pelanggan yang berurusan dengan pihak sekolah samada secara fizikal mahupun secara maya.

Tuan/puan dipohon untuk melengkapkan semua butiran seperti yang tertera. Semua maklumat adalah untuk kegunaan kajian ini sahaja. Maklumbalas anda sangat diperlukan dalam meningkatkan tahap penyampaian perkhidmatan di sekolah ini.

Soal selidik ini sangat mudah untuk diisi dan tidak akan mengambil masa yang panjang. Ia tidak mempunyai jawapan yang betul atau salah, cuma jawapan yang berkaitan dengan anda. Semua maklumat yang diisi dalam sistem ini adalah SULIT.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi :-

Jawatankuasa Perhubungan Awam & Khidmat Pelanggan,
Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi,
Sekolah Menengah Kebangsaan balung,
Peti Surat 60070, 91010 Tawau, Sabah.
Tel : 089-951032
E-mel : info@smkbalung.com

Borang kajian ini mengandungi 15 soalan.

*Tiada paksaan bagi pengisian borang kajian ini. Harap maklum.