Csorba Győző Könyvtár – Irodalmi kvíz (2015. december)
80 éve született
BERTÓK LÁSZLÓ

„emberré az tesz, ha megszólalok”
/B. L./


A mai magyar líra jeles képviselőjét, a Kossuth- és József Attila-díjas írót, költőt, Pécs díszpolgárát, Bertók Lászlót köszöntjük nyolcvanadik születésnapja alkalmából. Életpályájának és műveinek felidézésével ő előtte tiszteleg december havi irodalmi kvízünk.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.
A kvíz beküldési határideje 2015. december 31.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. A költő „elmondása” szerint ősei Vas megyéből, az Őrségből kerültek a Somogy megyei Vésére, ahol ő született 1935. december 6-án. Felmenői mindkét ágon földművesek voltak, hitük szerint protestánsok. A vései evangélikus iskolában a tanító és a pap beszélte rá a szülőket, hogy taníttassák a legidősebb fiúkat. „Laci eszét kár lenne a földbe szántani.” – mondták.  Melyik híres gimnáziumba járt Bertók László? *
2. Harmadikos volt, mikor Pécsett a Dunántúl című folyóiratban megjelent első verse, s ezzel az „iskola költője” lett. Érettségi után sikeres felvételit nyert az ELTE magyar-könyvtár szakára, de helyhiány miatt elutasították. 1955 júliusában felvették a Pécsi Tanárképző Főiskolára, amit nem tudott megkezdeni, mert verseiért és két irodalmi kör megalakításáért (amit az ÁVH szervezkedésnek minősített), „államrend elleni izgatásért” nyolc hónap börtönre ítélték, melyből három hónapot le is ült, a többit felfüggesztették. A „bűnös versek” közül melyikből szól az idézet? „Elvitték minden gabonánkat, Anyám sírt, apám hallgatott. Öcsém lopott a sajátunkból a lónak egy marék zabot.” *
3. A meghurcoltatás után a fiatal Bertók számára úgy tűnt, hogy mindennek vége. Törölték a főiskolai hallgatók sorából, csak szülőfalujában tudott elhelyezkedni. „Olyan megrázkódtatás ért, hogy ettől kezdve egy vasbánya, egy kőhegy van bennem, ami húz lefelé, de ami meg is akadályozza, hogy a szél elfújjon erre vagy arra...” – vallotta. Mi annak a prózakötetének a címe, amelyben részletesen visszaemlékezik letartóztatására, fogva tartására? *
4. Sokáig nem tudott verset írni. A nehéz évek után, 1959-ben Nagyatádon könyvtárosi állást kapott és bejutott a pécsi főiskola levelező tagozatára magyar-történelem szakra. Vizsgák idején be-betért a Jelenkor szerkesztőségébe, a Nádorba, ahol megismerkedett pécsi írókkal: Csorba Győzővel, Tüskés Tiborral, Pákolitz Istvánnal, Bárdosi Németh Jánossal, Bertha Bulcsúval, Lázár Ervinnel.  Egy évvel a diploma és a házasságkötése után, 1964-ben napvilágot látott az a vékony kis kötet, melyben két másik fiatal, Pécsett élő költővel egybeszerkesztve jelentek meg versei.  Mi a kötet címe? *
5. Sorsdöntő fordulat volt az életében, hogy 1965-ben Pécsre költözött (már nős emberként), állást kapott a Tanárképző Főiskola könyvtárában. Évekbe telt, míg zárkózottabb természete elfogadta a „nagyváros” zaját. Az idősebb pályatárs marasztalása, később mély barátsága segítette, hogy meggyökeresedjen Pécsett. Ki volt az, aki maradásra bírta a Somogyba visszavágyó fiatal költőt? *
6. Az ellopott évek miatt nemcsak a tanulmányai, (1970-1973 között elvégezte az ELTE könyvtáros szakát) hanem költői pályája is késve indult. Harminckét éves volt, amikor  első önálló kötete, a Fák felvonulása (1972) megjelent, majd a következők is hosszú évek múltán 1978-ban, majd 1981-ben. Versesköteteinek megjelenési ideje között napvilágot látott két népszerű életrajzi kötete az Így élt … sorozatban. A három így élt … kötet közül melyik nem Bertók László munkája? *
7. 1977-től öt évig a Pécsi Városi Könyvtár igazgatója, 1982-1996-ig főmunkatársa volt. 1984-től bibliográfiai munkákat tett közzé, többek között Várkonyi Nándorról, Pákolitz Istvánról, Bárdosi Németh Jánosról, Szederkényi Ervinről és a Jelenkorról. A három felsorolt bibliográfia közül melyik még Bertók László munkája? *
8. 1985-ben jelent meg a Hóból a lábnyom című kötete, mely után úgy érezte, „befogadott az irodalmi közvélemény”. Költőtársak üdvözölték, a magyar lírakritikusok java felzárkózott költészete mellé. 1995-ben jelent meg addigi pályájának legfontosabb teljesítménye, az a gyűjtemény, mely 243 szonettet tartalmaz. Mi a kötet címe? *
9. Majdnem egy évtizedes köteléktől, a szonettől szakította el magát a költő az 1998-ban megjelenő verseskötetével, melyben a zárt, kötött formák helyett a kötetlenebb versalakzatra váltott. Ugyanebben az évben megjelent egy prózakötete is melyben alapvető létkérdésekről morfondírozik. A három kötet közül melyik nem 1998-ban jelent meg? *
10. Bertók László nyelvújítóként egy játékos elnevezést talált ki annak a kötetének, amelyik 243 haikut tartalmaz. „Talán az sem baj, ha a klasszikus japán formát kicsit a saját kultúrádhoz, élményeidhez, levegővételedhez igazítod, rímelteted, s magyarul úgy hívod, hogy ……..” – írja a költő könyve fülszövegén. Az idézet utolsó szava többes számban a keresett kötet címe. Hogy hangzik? *
11. A fenti kötete is abban az évben jelent meg, mikor a legnagyobb elismerésben, a Kossuth-díjban részesült. De elismertségét nemcsak a díjai, hanem az is jelzi, hogy még 1999-ben napvilágot látott a Magyar Költészet Kincsestára sorozatban a költő által válogatott reprezentatív, az életművet bemutató gyűjtemény (Válogatott versek). Mikor kapott Kossuth-díjat Bertók László? *
12. Pécsről szóló verseit válogatta a költő abba a könyvbe, amellyel köszönteni kívánta városát abból az alkalomból, hogy 2010-ben elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet. Tulajdonképpen nem is a városról szólnak ezek a versek, hanem a költő városivá válásáról, beilleszkedési gondjairól, önmaga kereséséről. Korábban prózai írásaiból már összeállított egy hasonló témájú könyvet, Ősök, műhelyek, élet alcímmel. A három kötetcím közül kettő egymásnak „testvére”. Melyik könyvcímnek nincs köze a „testvér” könyvekhez? *
13. „Úgy tapasztaljuk, igenis meg lehet szólítani a közönséget a 21. században is a magyar verssel.” – vallja Lázár Balázs, az a színész-költő, aki feleségével, Tallián Mariannal (aki szintén színművész)  versszínházat hozott létre, hogy a kortárs költészetet népszerűsítsék. Így született meg a költői példakép, atyai jó barát, Bertók László verseiből egy monológszerű est, egy szakrális hangulatú darabjuk és a szerelmes tematikájú produkciójuk. Mi a címe a Bertók László verseiből készült összeállításnak? *
13+1. A költő nyolcvanadik születésnapjára jelenik meg legújabb kötete. A kétsoros reflexiók tömör mondanivalójukkal, a sor végén rímes csattanóikkal hol derűt, mosolyt fakasztanak, hol gondolkodásra késztetnek. Melyik könyvcím a helyes? *
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy