Ερωτηματολόγιο προς το κοινό που έρχεται σε επαφή με την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης (European Bank for Reconstruction and Development), έχουν αναθέσει σε Εξωτερικούς Συμβούλους (Ernst & Young Cyprus), τη Μελέτη του Υφιστάμενου Μοντέλου Διαχείρισης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας.

Στόχος του Έργου αυτού είναι η αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, προκειμένου να εντοπιστούν περιοχές που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης και αναβάθμισης, για να διασφαλιστεί αφενός η επιτυχής εφαρμογή των διαδικασιών που απορρέουν από το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας και αφετέρου να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν ευέλικτες διαδικασίες που θα επιτρέπουν στην Υπηρεσία να ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα αφερεγγυότητας.

Η συνεισφορά σας ως άτομα που έρχονται σε επαφή με την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και έχουν να καταθέσουν απόψεις και εμπειρίες κατά τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων διαδικασιών, καθώς και τυχόν εισηγήσεις για βελτίωση αυτών, θεωρείται πολύ σημαντική για την ολοκλήρωση του Έργου και τη διεξαγωγή αντικειμενικών συμπερασμάτων.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι απαντήσεις θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και τη συμβολή σας στη μελέτη αυτή.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms