Prijava na strokovno ekskurzijo v Italijo

Prijava na ekskurzijo je zavezujoča. Od nje lahko prijavljeni odstopite le v skladu s spodaj navedenimi določili o odpovedi udeležbe na ekskurziji. Odpoved morate podati v pisni obliki (na naslov Ulica talcev 3, Novo mesto), v kateri morate navesti konkreten tehten razlog odpovedi in priložiti dokazila.
Za zavezujočo prijavo se šteje ta izpolnjena e-prijava in plačilo prijavnine - delni znesek (prvi obrok) celotnega stroška ekskurzije.

Ob prijavi študent plača znesek v višini 80,00 EUR (prvi obrok).
Plačilo na št. TRR FIŠ si56011006000026989, v namen napišete ekskurzija, sklic pa 00 1-prvi obrok
Drugi obrok (preostanek zneska) boste plačali v februarju.

Višina povračila stroškov odpovedi je odvisna od časa pred dnevom odhoda, v katerem je študent odpovedal udeležbo:
• do 30 dni pred dnevom odhoda - povrnemo 40% polne cene;
• od 29 do 8 dni pred dnevom odhoda - povrnemo 20% polne cene;
• od 8 dni do vključno dneva odhoda – ni povračila stroškov;
• Neudeležba brez odpovedi - ni povračila stroškov.


V primeru spremembe programa na lastno željo udeležencev ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani FIŠ, udeleženec nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question