Diagnos 02
Några fler strategiska frågor på kapitel 1
Email address *
1. För vilket eller vilka x-värden är funktionen f(x) ej definierad?
1 point
Captionless Image
2. På vilket intervall är funktionen g nedan definierad?
1 point
Captionless Image
3. Vilken värdemängd har funktionen g nedan?
1 point
Captionless Image
4. Ange funktionens minsta värde.
1 point
Captionless Image
5. Lös rotekvationen
2 points
Captionless Image
6. Förenkla så långt som möjligt.
2 points
Captionless Image
7. Ange ett rationellt uttryck som har värdet 0 om x = 1 och som är odefinerat för x = 3 och x = −5.
2 points
8. Nedan visas grafen till tredjegradspolynomet p(x)=x^3+ax^2+bx+c. Ange polynomet (dvs. bestäm konstanterna a, b och c).
3 points
Captionless Image
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This form was created inside of Lunds kommun.