Styrenettverket i Vestfold

Onsdag 7. september 2016 kl. 1745-2100
Forskningsparken i Vestfold (Bakkenteigen)

Tema:

Kvinner og Teknologi

Innlegg 1 –Cristine Korme "Hvis ikke kvinner er med der løsningene utvikles, får vi ikke de løsningene vi vil ha"
Innlegg 2: Heidi M Pettersen: Gründer og teknologi, hvordan lykkes?

Nettverkspause

Paneldiskusjon, ledet av Christine Korme. I panelet sitter
-Anette Haldorsen
-Renate Rehn
-Sissel Haugseth


PÅMELDINGSSKJEMA:

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question