Formularz zgłoszeniowy
IV EDYCJA KONKURSU „ZALOGOWANI”
W RAMACH PROGRAMU „ZOSTAŃCIE Z NAMI – MIASTO I POWIAT ŚWIDNICA”
Imię uczestnika *
Your answer
Nazwisko uczestnika *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Adres e-mail (do kontaktu przez cały rok szkolny!) *
Your answer
Szkoła *
Jestem uczniem/ uczennicą klasy 8. *
Imię i nazwisko Opiekuna prawnego Uczestnika *
Your answer
OŚWIADCZENIA I WYRAŻENIE ZGODY *
Required
Miejscowość, data zgłoszenia *
Your answer
Podpis Uczestnika (po wydrukowaniu formularza)
Your answer
Podpis Opiekuna prawnego Uczestnika (po wydrukowaniu formularza)
Your answer
Teraz wydrukuj Formularz (klikając klawisze Ctrl+P)
*
Kliknij "Prześlij", a następnie uzupełniony, WYDRUKOWANY i PODPISANY przez Uczestnika i Opiekuna prawnego, przekaż nauczycielowi - Opiekunowi konkursu lub do pok. 202 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica. Inspektorem ochrony danych jest Kinga Milczarek dostępna pod tel.74/856 28 23 i adresem e-mail: iod@um.swidnica.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celu realizacji Konkursu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” na podstawie Uchwały nr XXII/239/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r.,
b. w celach promocyjnych Miasta Świdnica i badaniu efektywności i rezultatów prowadzonego konkursu na podstawie udzielonej zgody.
W przypadku nie podania danych identyfikacyjnych uczestnika i opiekuna prawnego, nie będzie możliwości udziału w konkursie jako uczestnik. W przypadku nie podania pozostałych danych osobowych nie będzie żadnych konsekwencji.
Dane osobowe (w szczególności wizerunek, imiona i nazwiska laureatów i wyróżnionych) udostępniane będą wszystkim podmiotą związanym z prowadzeniem i koordynacją konkursu oraz na stronie miasta, na Facebooku Urzędu Miasta, na fanpage, w lokalnej gazecie.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od terminu zakończenia Konkursu wskazanego w regulaminie, a następnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
W zakresie udzielonej zgody osobie fizycznej (lub opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo do jej wycofania w każdym czasie oraz w uzasadnionych przypadkach przysługuje:
• prawo dostępu,
• prawo do sprostowania danych osobowych
• prawo do ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania,
• prawo do usunięcia,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy