แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านเว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

*จำเป็น
เพศ*
การศึกษา*
อาชีพ*
หน่วยงานที่สังกัด (เฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน)
กรุณาระบุหน่วยงานที่สังกัด เช่น ศสท. , สพข.1 , สพด. กทม. เป็นต้น
ส่วน / กลุ่ม / ฝ่าย (เฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน) *
กรุณาระบุหน่วยงานที่สังกัด เช่น ฝ่ายอำนวยการ , กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
ความถี่ในการเข้าใช้งาน *
ส่วนที่ 2 : การบริการด้านเว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
ประเด็นที่ท่านได้รับบริการด้านเว็บไซต์ * ท่านพอใจต่อการบริการด้านเว็บไซต์ ของ กรมพัฒนาที่ดิน มากน้อยเพียงใด
Clear selection
ความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์*
Clear selection
ความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์
Clear selection
ความทันสมัยของข้อมูลในเว็บไซต์*
Clear selection
การจัดหมวดหมู่มีความเหมาะสม*
Clear selection
การออกแบบหน้าเว็บไซต์ สี ตัวอักษร มีความเหมาะสม*
Clear selection
การค้นหาข้อมูลได้สะดวก*
Clear selection
ข้อมูลมีความเหมาะสมตรงความต้องการ*
Clear selection
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ระบุข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy