อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Python Programming for Data Science
วันที่ 1 เมษายน 2562 (9.30 – 16.30 น.) และวันที่ 2 เมษายน 2562 (9.30 – 13.30 น.)
ณ คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ
คำอธิบาย แบบสำรวจฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอความกรุณาท่านช่วยตอบให้ครบทุกตอน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. หน่วยงานผู้เข้าอบรม *
2.เพศ *
Required
3.อายุ *
Required
4.ระดับการศึกษา *
5.ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการอบรม จาก
6.ท่านเคยเข้าร่วมโครงการอบรมกับทางคณะ ICT *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service