Enquiry for companies (Анкета для компаній)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Концепція підготовки програмістів в ІТ-Академії:

  - від формального до образного, - від класичного до сучасного. Концепція підготовки програмістів в ІТ-Академії реалізується в чотири етапи. 1. Базисний - формується стійкий фундамент для підготовки програмістів: -необхідні знання елементарної математики і інформатики; (термін навчання - 1-2 міс.). 2. Класичний - формуються основні принципи програмування на базі класичних комп'ютерних наук і методологій: - алгоритмічна мова С; - вища математика і чисельні методи в супроводі MathCad; - дискретна математика і комбінаторика; - структури даних (зв'язні списки, бінарні дерева пошуку, червоно-чорні дерева, ХЕШ-таблиці); - розробка і аналіз алгоритмів; - кодування і криптографія; - англійська мова для програмістів; (термін навчання - 6 міс.). 3. Перехідний - формується база для переходу до сучасних технологій програмування: - ООП на базі Java; - проектування баз даних; - WEB-програмування на базі PHP; (термін навчання - 2-3 міс.). 4. Становлення - завершення процесу підготовки шляхом конкретного застосування отриманих знань на реальних проектах ІТ-компаній із зосвоєнням сучасних методів і технологій, які використовуються відповідними компаніями; (термін навчання - від 3 міс.). Оригінальна методологія підготовки спеціалістів передбачає щомісячне визначення цілей і перевірку (контроль) рівня їх виконання, гарантує включення у виробничий процес (працевлаштування) спеціаліста після завершення навчального процесу.