แบบสำรวจความคิดเห็นต่อเว็บไซต์สพป.อบ.1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผุ้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ : ด้านข้อมูล
มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ : ด้านการใช้งาน
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ : ด้านรูปแบบ
ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ : ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้บริการ
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้งาน
Email สำหรับการติดต่อ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms