ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ห้อง 1216 อาคาร 1 ชั้น 2 ประจำเดือนกันยายน 2561
1. โปรดระบุคำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ) *
Your answer
2. ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
3. Name and Surname (โปรดใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) *
Your answer
4. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *
Your answer
5. E-mail: *
Your answer
6. สถานภาพ (โปรดระบุ) *
7. สังกัด (โปรดระบุ) *
8. รหัสประจำตัวนักศึกษา หรือ บุคลากร (โปรดระบุ) *
Your answer
9. สนใจเข้าร่วมกิจกรรม (สามารถเลือกได้หลายกิจกรรม)
9.1 TOEIC Vocabulary
9.2 English Speaking for Specific purposes
9.3 Listening Comprehension for TOEIC Test
9.4 อบรมการใช้งานหรือทดสอบ Placement Test โปรแกรม English Discoveries Online
9.5 English Discoveries for Basic Learners
9.6 English Discoveries for Intermediate Learners (เฉพาะผู้ที่มีผลสอบ Placement Test ตั้งแต่ระดับ Intermediate 1 ขึ้นไป)
9.7 Grammar Tips for TOEIC
9.8 Self-study
เงื่อนไขและข้อตกลง
1. ผู้สมัครต้องเข้าเรียนตามกิจกรรมที่จอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ห้อง 1216 อาคาร 1 ชั้น 2

2. หากต้องการยกเลิกการจอง ผู้สมัครต้องแจ้งยกเลิกทางอีเมล: ilacsuandusit@gmail.com หรือทางไลน์: ilac_sdu ไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเรียน มิฉะนั้นท่านอาจจะเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในภายหลัง

3. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สงวนสิทธิ์ในการให้บริการไม่เกิน 15 คนต่อครั้ง โดยผู้ที่สมัครก่อนมีสิทธิ์เข้าอบรมเหนือผู้สมัครในลำดับหลัง

*
*
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service