แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ร้อง
ข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
ชื่อ - สกุล (ผู้ร้อง) *
Your answer
ที่อยู่
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับติดต่อกลับ) *
Your answer
E-mail
Your answer
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผู้ถูกร้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกร้องเรียนหรือหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
ชื่อ - สกุล (ผู้ถูกร้อง) *
Your answer
หน่วยงาน (ผู้ถูกร้อง)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
ส่วนที่ 3 : เรื่องร้องเรียน
เรื่อง
Your answer
รายละเอียด
Your answer
เอกสาร / หลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี) สามารถจัดส่งได้ทาง E-mail : acc.moe.go.th@gmail.com *
ส่วนที่ 4 : พยาน / บุคคลอ้างอิง
ชื่อ - สกุล (พยาน / บุคคลอ้างอิง)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎว่าไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายอมรับผิด และให้ดำเนินการตามกฎหมาย *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service