Vill du ha ledigt från skolan?
Du måste fylla i din epostadress för att kunna gå vidare och göra en ansökan. Vi skickar en kopia på din ansökan efter att vi mottagit den. Du kommer även att få beslutet till den av dig angivna epostadressen.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Så här fungerar det!

På grund av skolans ansvar för elevens utbildning är de flesta skolor restriktiva med att ge ledighet.

I Skollagen (2010:800) anges att en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. För ledighet längre än 10 dagar kan rektor inte uppdra åt någon annan att fatta beslut.

Det är viktigt att poängtera att det inte är frågan om en rättighet för eleven att vara ledig. Skolan har ett stort ansvar för att eleven klarar av att nå grundskolans kunskapsmål. När elever är lediga under skoltid påverkar detta elevens möjlighet att delta i undervisningen och i förlängningen också att nå kunskapsmålen.

När det gäller ledighet för enskilda angelägenheter är det viktigt att den planeras in under lovdagar så långt det är möjligt, för att undervisningstiden i skolan inte onödigtvis skall förkortas för eleven.

Ledighetsansökan för ledighet upp till 10 dagar skall göras minst en vecka innan den tänkta ledighet.

Vid ansökan om ledighet gör skolans pedagoger en bedömning utifrån den enskilde elevens hela skolsituation. Denna ligger till grund för om ledighet beviljas eller inte.
 
- Ledighet beviljas endast under förutsättning att eleven i fråga bedöms klara aktuella mål för årskursen utan besvär.

- Vi beviljar som regel inte fler än 10 dagars ledighet per läsår.

- Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

- All frånvaro som inte är beviljad rubriceras som otillåten frånvaro.
Ansökan om ledighet
Fyll i följande uppgifter för att ansöka om ledighet. Beslut meddelas till vårdnadshavares epost senast 10 dagar efter att vi fått din ledighetsansökan.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Edenskolan. Report Abuse