แบบสอบถามเพื่อประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน KidDiary สำหรับปีงบประมาณ 2563 (สำหรับโรงเรียน)
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการต่อไป (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ปณิตา ล่ำซำ โทร.02-564-6900 ต่อ 2355 email: panita.lamsam@nectec.or.th)

**ทางศูนย์ฯ ขอยืนยันในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณชน หากมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะจะเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาในภาพรวม โดยมิได้นำเสนอรายบุคคล**

***กรุณาตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563***
Email address *
ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว
1.1 ชื่อ-สกุล *
Your answer
1.2 หน่วยงาน *
Your answer
1.3 ตำแหน่ง *
Your answer
1.4 หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
ที่ต้องสอบถามเพราะบางคำตอบผู้ตอบแบบสอบถามตอบไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน ทางเจ้าหน้าที่จะได้สอบถามเพิ่มเติม ไม่ฉะนั้นเวลาประมวลผลข้อมูลถ้าคำตอบไหนไม่สมบูรณ์จะต้องตัดทิ้งไปค่ะ
Your answer
1.5 ที่อยู่ (สำหรับจัดส่งของที่ระลึก)
Your answer
1.6 ระดับรายได้ต่อเดือน *
ที่ต้องสอบถามข้อมูลรายได้เพื่อทำการประเมินตรงส่วนที่ว่า ถ้าท่านตอบว่า "KidDiary ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของท่าน" ซึ่งการที่จะคิดมูลค่าได้ ต้องทราบว่าการทำงานของท่าน 1 นาทีคิดเป็นมูลค่าเท่าใด ตัวอย่างเช่น ถ้า KidDiary ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้น 10 นาทีจะคิดเป็นมูลค่าเท่าใด เพราะการเสียเวลา 1 นาทีของแต่ละท่านมูลค่าไม่เท่ากัน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy